Nie wszyscy przedsiębiorcy płacą na fundusz zdrowia…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

maj 25, 2007

Emeryci lub renciści prowadzący własne firmy mogą pod pewnymi warunkami nie opłacać składek zdrowotnych z tytułu jednoosobowej firmy.

Osoby fizyczne wykonujące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu oraz dobrowolnie chorobowemu. Składek na ubezpieczenia społeczne nie muszą jednak odprowadzać emeryci i renciści prowadzący własne firmy.Mogą to robić jeśli chcą. Gdy się na to zdecydują, mają obowiązek uiszczać również składki zdrowotne. Czasami są jednak z tego zwolnieni.

Niskie świadczenia i przychody

Składek zdrowotnych z racji własnego biznesu nie opłacają zatem emeryci i renciści otrzymujący świadczenie nie wyższe od minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 936 zł), którzy:

1) uzyskują z działalności przychody nieprzekraczające 50 proc. najniższej emerytury, czyli nie wyższe od 298,73 zł. albo

2) uiszczają podatek w formie karty podatkowej.

Wystarczy przy tym spełnić jeden z dwóch podanych warunków. Osoby, które sprostały wymogom, podlegają z firmy zarówno ubezpieczeniom społecznym, jaki zdrowotnemu. Nie opłacają jednak składek zdrowotnych. Z ulgi tej korzystają także niepełnosprawni emeryci i renciści prowadzący pozarolniczą działalność.

Przykład 1

Pan Kowalski otrzymuje 900 zł emerytury i wykonuje jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W marcu bieżącego roku uzyskał z działalności przychód 800 zł, w kwietniu 200 zł, w maju 250 zł. Jest on zwolniony z opłacania składki zdrowotnej z działalności za kwiecień i maj, bo osiągnął

w tych miesiącach przychody niższe od 298,73 zł. Powinien natomiast odprowadzić składkę za marzec, kiedy przychód przekroczył ten limit.

-Przykład 2

Pan Nowak pobiera 950 zł emerytury, prowadząc równocześnie firmę opodatkowaną w formie karty podatkowej. Musi płacić składki zdrowotne z działalności, ponieważ pobiera emeryturę wyższą od minimalnej płacy.

^Przykład 3

Pani Malinowska dostaje 780 zł emerytury. Ma też mały biznes opodatkowany w formie karty podatkowej. Ze względu na wysokość emerytury i formę opodatkowania z działalności jest zwolniona z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Preferencje

dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym uzyskujący przychody wyłącznie z prowadzonej działalności gospodarczej płacą składki zdrowotne nie wyższe od należnych zaliczek na podatek dochodowy. Korzystają jednak ze zwolnienia, jeśli: osiągają z działalności przychody nieprzekraczające 50 proc. najniższej emerytury, czyli 298,73 zł, opłacają podatek w formie karty podatkowej.

Ulga ta należy się również pobierającym emeryturę lub rentę zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wysokość pobieranego świadczenia nie ma przy tym żadnego znaczenia.

Przykład

U Pan Nowacki prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Ma ustalone prawo do renty i umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jest zwolniony z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności bez względu na wysokość otrzymywanej renty.

Przykład 5

Pani Wasilewska pobiera 1200 zł emerytury i jednocześnie ma działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności. Nie musi odprowadzać składek zdrowotnych z racji prowadzenia firmy.

Jakie składać dokumenty

Osoba, która zaczyna działalność i spełnia warunki do skorzystania z opisanych ulg, mimo to musi się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: jako płatnik na formularzu ZUS ZFA oraz jako ubezpieczony do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Składki rozlicza w składanej za siebie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (zakładając, że działalność prowadzi samodzielnie). Wykazuje w niej podstawę wymiaru składki ustalonej na zasadach ogólnych, czyli 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a w pole kwota składki wpisuje 0,00 zł. Jeżeli w kolejnym miesiącu też nie opłaci składki zdrowotnej, nie musi za ten okres składać deklaracji rozliczeniowej. Po zakończeniu prowadzenia firmy powinna złożyć formularz ZUS ZWUA, wyrejestrowując się jako ubezpieczony, oraz na druku ZUS ZWPA jako płatnik.

Więcej Rzeczpospolita.