Dofinansowanie studiów zwolnione od pit…

Rzeczpospolita , autor: . Kpt , oprac.: GR

maj 25, 2007

Doktoranci, którym pracodawcy dofinansowują studia, nie muszą z tego tytułu płacić podatku dochodowego. Jest to przychód zwolniony – uznał Urząd Skarbowy w Lesznie w interpretacji z 11 kwietnia 2007 r. (nrPD-lb-415-13/07)

Zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że w takiej sytuacji należy zastosować art. 21 ust. i pkt 90 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Wyjątkiem są wynagrodzenia otrzymane za urlop szkoleniowy oraz za czas zwolnień ż części dnia pracy, przysługujące pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Podatnik, który wystąpił o interpretację, jest doktorantem III roku na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Naukę rozpoczął w 2004 r. bez skierowania zakładu pracy. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z i2październikai993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU nr 103, poz.472 ze zm.) wnioskodawca uzyskuj e od zakładu pracy dofinansowanie do nauki.

Więcej Rzeczpospolita.