Renta, emerytura czy praca?

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Marlena Nowicka , oprac.: GR

sty 3, 2007

MARLENA NOWICKA rzecznik prasowy ZUS w Poznaniu.

Mam już ponad 30 lat pracy a 30 listopada zeszłego roku skończyłam 55 lat. Chcę nadal pracować ale podobno o wcześniejszą emeryturę ubiegać się mogę tylko do końca 2007 roku. Czy to prawda? Przepisy wskazują tylko na spełnienie przez zainteresowanego do końca 2007 roku wymogów dotyczących wieku i stażu. Zgłoszenie wniosku o przyznanie emerytury i rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w kolejnych latach zgodnie z nowymi przepisami może więc pani zgłosić wniosek o naliczenie wysokości emerytury będąc jeszcze zatrudniona. Podjęcie świadczęnia nastąpi jednak dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Jestem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Skończyłem 59 lat. Mam przepracowane 35 lat. Czy wraz z ukończeniem 60 roku życia przysługuje mi wcześniejsza emerytura? Niestety nie. Mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 104!) roku którzy nie osiągnęli pełnego wieku emerytalnego (if) lal mogą przejść na emeryturę po skończeniu 80 lat jeżeli mają co najmniej 25 letni okres ubezpieczenia oraz zostali uznani za całko wicie niezdolnych do pracy. Częściowa niezdolność do pracy nie daje możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. W grudniu skończyłam 55 lat i chciałabym przejść na emeryturę. W zakładzie pracy powiedziano mi, że spełniam wszystkie warunki. Obawiam się jednak czy mam wystarczający staż pracy bo dużo chorowałam i byłam na urlopie wychowawczym.

Co powinnam zrobić? Każdy kto planuje przejście na emeryturę a ma jakiekolwiek obawy czy spełnia warunki dotyczące stażu ubezpieczeniowego może wystąpić z wnioskiem do ZUS o obliczenie tego stażu. Do wniosku dołączany wszystkie dokumenty na potwierdzę nie okresów składkowych i nie składkowych na przykład: świadectwa pracy zaświadczenia legitymację ubezpieczeniową za świadczenia o okresach przedstawiania zwolnień lekarskich akty urodzenia dzieci książeczkę wojskową zaświadczenie ze szkoły wyższej itp Informację o udokumentowanym okresie ubezpieczenia ZUS prześle pocztą. Chcę przejść w tym roku na wcześniejszą emeryturę. Nie wiem jednak czy praca w gospodarstwie rolnym liczy się do stażu. Przez kilka lat płaciłam składki na ubezpieczenie rolników ZUS uwzględni taki okres podleganiu ubezpieczeniu rolników jaki brakuje do 30-letniego stażu ubezpieczeniowego. Mam 62 lata. Prowadziłem działalność gospodarczą. Teraz ZUS przyznał mi rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę. Nie bo zgodnie z przepisami prawo do wcześniejszej emerytury to przywilej wyłącznie pracowniczy. Jestem na świadczeniu przedemerytalnym – zawsze pracowałem w jednym zakładzie. Mam 63 lata. Ostatnio pogorszył się mój stan zdrowia .

Czy muszę najpierw starać się o rentę czy od razu mogę złożyć wniosek o emeryturę? Może pan złożyć jednocześnie oba wnioski jeżeli lekarz orzecznik uzna że jest pan całkowicie niezdolny do pracy i spełnione zostaną pozostałe warunki ZUS przyzna emeryturę. Pracowałem w szczególnych warunkach i w tym roku mogę przejść na wcześniejszą emeryturę. Teraz pracuję na umowę o pracę ale prowadzę też działalność gospodarczą. Czy muszę ją zakończyć? Prowadzenie działalności gospodarczej nie ma W tym przypadku żadnego znaczenia. Nie musi więc jej pan Wyrejestrować. Jestem na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przepracowałem 38 lat. W styczniu kończę 60 lat. Czy ZUS przyzna mi emeryturę z urzędu czy muszę złożyć wniosek. Emerytury z urzędu ZUS przyznaje osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy urodzonym przed 1 stycznia 1940 r. które ukończyły podstawowy wiek emerytalny jeżeli chce pan przejść na wcześniejszą emeryturę powinien pan złożyć do ZUS wniosek o przyznanie lego świadczenia.