Raport o bezrobociu…

Życie Podkarpackie , autor: . Msz , oprac.: GR

maj 25, 2007

Bezrobocie spada!

Według stanu na 30 kwietnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu wynosiła 10 tys. 229. W zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku była ona mniejsza aż o 1312 osób.

Najwyższa stopa bezrobocia panuje w powiecie przemyskim i wynosi 20,9 procent. W samym Przemyślu jest równa 18,1 proc, natomiast w województwie podkarpackim -16 proc. W kwietniu w urzędzie pracy zarejestrowało się 637 nowych bezrobotnych (w poprzednim miesiącu 581). Z ewidencji wykreślono 1059 osób.

30 na jedną ofertę

W szczególnej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni do 25 roku życia, których na koniec kwietnia było 2167 i stanowili 21,2 proc, kobiety

– 54,1 proc. (5536 osób) oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

– 26,7 proc (2729 osób). W kwietniu w ewidencji PUP znajdowało się 391 osób poszukujących pracy (nie-mających statusu osoby bezrobotnej), w tym 245 niepełnosprawnych. W ubiegłym miesiącu w dyspozycji urzędu pracy było 327 ofert pracy (w poprzednim miesiącu 282). Na jedną ofertę przypadało około 30 bezrobotnych. Były też 4 oferty pracy dla osób niepełnosprawnych.

Więcej Życie Podkarpackie.