Pracownik rozmawia, pracodawca ponosi koszt…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

maj 28, 2007

Można zaliczyć do kosztów wydatki na służbowe rozmowy z telefonu pracownika.

Ale potrzebny jest billing z informacją, które połączenia są firmowe. Tak było w sprawie rozpatrywanej przez Naczelny Sąd Administracyjny – wyrok z 11 grudnia 2002 r. (I SA/Wr 1643/00). Organy podatkowe zakwestionowały opłaty za rachunki telefoniczne przedstawicieli regionalnych, argumentując, że nie okazywali oni wydruków rozmów i nie wiadomo było, które rozmowy są służbowe. Na rachunkach znajdowała się bowiem tylko adnotacja, że mają być zapłacone przez spółkę. Sąd również uznał, że to za mało, aby zaliczyć wydatki do kosztów.

O konieczności dokumentowania służbowych rozmów billingiem informowało też Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 lipca 1996 r. (PO 3/MD-722-190/96). Czytamy w nim: Wobec faktu braku dowodów potwierdzających i dokumentujących wykorzystywanie prywatnych telefonów pracowników na rzecz firmy nie ma podstaw do zaliczenia związanych z tym wydatków spółki do kosztów. (…) Telefony prywatne służą osobistym celom pracownika, zatem wobec braku dowodów, które by jednoznacznie świadczyły o wykorzystywaniu ich dla celów fumy, nie ma możliwości potwierdzenia, że wydatek na refundaq'ę części opłat telefonicznych ponoszonych przez pracownika dotyczy funkcjonowania

firmy. Przepisy updop nie zawierają postanowień dających możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów proponowanych przez spółkę ryczałtów za wykorzystywanie do czynności służbowych prywatnych telefonów pracowników. Dodatkowo Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z uzyskanych informacji z TP SA wynika, iż istnieją możliwości otrzymania z urzędów telekomunikacji wydruków połączeń telefonicznych. Potwierdzenie przez spółkę tych połączeń, które dotyczyły rozmów służbowych, dałoby podstawę do udokumentowania poniesionych wydatków i zaliczenia ich do kosztów".

Podobnie uważaj ą urzędy. Przykładowo w sprawie rozpatrywanej przez Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze (interpretacja 14 września 2006 r., I/423-5/KM/06) firma zapytała o kwartalne ryczałty na karty doładowujące do prywatnych telefonów pracowników. Nie może zaliczyć ich do kosztów, jeśli nie udokumentuje, że rozmowy dotyczyły spraw służbowych – odpowiedział urząd. Dowodem może być billing zawierający rejestr przeprowadzonych rozmów.

Więcej Rzeczpospolita.