Ile trzeba czekać na zwrot różnicy vat…

Rzeczpospolita , autor: Piotr Paszek , oprac.: GR

maj 28, 2007

Jeżeli kwota VAT naliczonego przewyższa VAT należny, urząd powinien zwrócić nadwyżkę. Ma na to sporo czasu.

Podstawowy termin to 60 dni, ale można go skrócić. Przy zakupach środków trwałych możemy czekać na podatek aż 180 dni.

Dwa miesiące…

Urząd powinien zwrócić podatek ha rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Mówi o tym art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli postępowanie wykaże, że zwrot się należy, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi dodatkowo odsetki w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w razie odroczenia płatności podatku lub rozłożenia go na raty.

…albo pół roku

Zgodnie natomiast z art. 87 ust. 3 ustawy o VAT różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej podatek naliczony związany z nabyciem środków trwałych, powiększonej o 22 proc. obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż podstawowa oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust 8 pkt 1, powinna być zwrócona w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

Jak liczyć

Określenie różnicy podatku, który jest zwracany w terminie 180 dni, wymaga ustalenia wielkości podatku naliczonego w związku z nabyciem środków trwałych oraz wielkości sprzedaży opodatkowanej stawką niższą niż 22 proc. Do celów ustalenia wielkości pułapu zwrotu w terminie 60 dni mnożymy sprzedaż netto opodatkowaną stawkami niższymi niż 22 proc, tak jakby sprzedaż ta opodatkowana była stawką 22 proc. (a więc mnożymy sprzedaż netto przez 22 proc). Następnie sumujemy kwotę wynikającą z przemnożenia przez 22 proc. sprzedaży opodatkowanej stawkami niższymi oraz kwotę podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych. Różnica podatku przekraczająca tak ustalony pułap będzie zwracana w terminie 180 dni, natomiast mieszcząca się w pułapie w ciągu 60 dni.

Więcej Rzeczpospolita.