Refundacja zastąpi dofinansowanie składek…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

maj 28, 2007

Senatorzy zdecydują w tym tygodniu, czy pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych otrzymają dofinansowanie do płaconych za nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Na najbliższym posiedzeniu Senat rozpatrzy nowelizację ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którą renciści prowadzący firmy nie zapłacą od lipca składek do ZUS. Będą je opłacać od stycznia, ale składki na emeryturę i rentę zrefunduje im Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Refundacja z PFRON zastąpi też wypłatę dofinansowań do składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników. Dla przedsiębiorców zatrudniających te osoby oznacza to, że najpierw będą opłacać składki w całości, a następnie złożą wniosek o ich refundację do PFRON.

W opinii pracodawców wprowadzenie refundacji opłaconych już składek będzie problemem zwłaszcza dla małych firm, których nie będzie stać na wniesienie pierwszych tego typu opłat.

Takie rozwiązania mogą zniechęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych – tłumaczy poseł Sławomir Piechota, który w Sejmie głosował przeciw zmianom wprowadzanym przez nowelizację.

Posłowie chcą, aby pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób otrzymali refundację całej składki na ubezpieczenie emerytalne zatrudnionych niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 osób (ż czego przynajmniej 6 proc. to osoby niepełnosprawne) mają otrzymać refundację całej składki na ubezpieczenie emerytalne pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz części składki należnej od pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe osób z lekkim stopniem. Prowadzący zakłady pracy chronionej otrzymają refundację części wynagrodzenia, odpowiadającej składce należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe oraz części wynagrodzenia odpowiadającej składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Więcej Gazeta Prawna.