Pomoc bezrobotnym…

FAKT , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

maj 28, 2007

Strata pracy to jedna z najbardziej stresujących chwil w życiu. Wydaje nam się, że tracimy grunt pod nogami, rozpaczliwie zastanawiamy się, z czego teraz będziemy żyć, z czego utrzymamy rodzinę ! Pomocną dłoń na szczęście wyciąga do ciebie państwo. Dlatego nie zastanawiaj się nawet, czy warto zarejestrować się w urzędzie pracy, ale natychmiast to zrób! To daje ci szansę m.in. na zasiłek dla bezrobotnych i ubezpieczenie zdrowotne.

Minimum rok pracy

Żeby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musisz spełniać kilka warunków. Po pierwsze: przepracować minimum 365 dni na umowę o pracę, zlecenie, umowę o dzieło albo prowadząc własną działalność gospodarczą. Po drugie: pracując, mieć dochody równe co najmniej najniższemu krajowemu wynagrodzeniu (dziś to 936,00 zl brutto). Po trzecie: ty sam albo twój pracodawca powinniście regularnie odprowadzać składki do ZUS-u i na Fundusz Pracy.

Prawo do zasiłku przysługuje także tym osobom, które po upływie 7 dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy nie otrzymały propozycji zatrudnienia szkolenia, stażu, prac interwencyjnych czy robót publicznych.

Liczy się staż

Obecnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 532,90 zł brutto miesięcznie. Ale nie zawsze dostaniesz taką właśnie kwotę. Wszystko zależy bowiem od twojego stażu pracy. I tak: jeśli pracowałeś krócej niż 5 lat, dostaniesz tylko 80 procent tej kwoty, czyli 426,40 zł; jeśli przepracowałeś od 5 do 19 lat, dostaniesz całą kwotę, a jeśli twój staż pracy to 20 i więcej lat, dostaniesz aż 120 proc. zasiłku, czyli 639,50 zł.

Taki zasiłek wypłacany jest ci przez 6,12 lub 18 miesięcy. Od czego zależy ten okres Od tego, jak wielkie bezrobocie panuje w twoim mieście. Jeśli jest niższe od średniej krajowej, pieniądze będziesz dostawać przez pól roku, jeśli wyższe – dwa razy dłużej. Również przez rok zasiłek jest wypłacany wówczas, gdy bezrobotny ma ponad 50 lat i co najmniej 20-letni staż pracy. A najdłużej, bo przez 18 miesięcy, pieniądze dostają osoby mieszkające w rejonach o najwyższym bezrobociu lub te, które mają na utrzymaniu dziecko do lat 15. Takie są podstawowe reguły, ale pamiętaj, że urząd rozpatruje każdy wniosek indywidualnie.

Więcej Fakt.