Jak fundusze unijne wspierają osoby niepełnosprawne…

Gazeta Prawna , autor: Monika Niewinowska , oprac.: GR

Maj 28, 2007

Niepełnosprawni w Polsce nadal napotykają lianę utrudnienia. Począwszy od niedostosowanych placówek szkolnych, a kończąc na problemach związanych ze znalezieniem pracy. Szacuje się bowiem, że jedynie 8 proc. niepełnosprawnych pozostaje czynnych zawodowo. Dzięki środkom unijnym możemy ułatwić życie tym, którzy na co dzień napotykają uciążliwe bariery.

W latach 2004-2008 środki dla osób niepełnosprawnych dostępne są w ramach programu Rozwój Zasobów Ludzkich – Działaniu 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, które wdrażane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego działania realizowanych jest 216 projektów o łącznej kwocie dofinansowania z UE 301,6 mln złotych. Od początku programu z pomocy skorzystało 12,5 tysiąca osób niepełnosprawnych. Jest to ciągle niewystarczająca liczba, biorąc pod uwagę fakt, że 14 proc. mieszkańców Polski ma orzeczony mniejszy lub większy stopień niepełnosprawności.

W ramach wspomnianego Działania 1.4 dofinansowane były m.in. warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, programy szkoleniowe on-line dla osób niepełnosprawnych. Wspierano także dostosowywanie do potrzeb niepełnosprawnych alternatywnych form pracy, takich jak telepraca, praca przez internet, praca w niepełnym wymiarze godzin.

Więcej Gazeta Prawna.