Bez lęku

Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia" to projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny UE, który realizuje w Polsce WYG International Sp. z o.o., działając na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie kładzie nacisk na przełamywanie psychologicznych barier i ograniczeń, wynikających ze stereotypów i braku wiedzy o możliwościach osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem jest budowa motywacji uczestników i wskazanie indywidualnych walorów przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Szansa dla tysięcy

Projekt obejmuje wsparciem 5 tys. osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, mających długotrwałe trudności z wejściem na otwarty rynek pracy, dotkniętych każdym rodzajem niepełnosprawności. Z oferty mogą skorzystać cierpiący na schorzenia narządów ruchu, niewidomi, niedowidzący, głusi, z niedosłuchem, osoby z chorobami układu krążenia lub cukrzycą, a także ludzie z dysfunkcją intelektualną. Projekt jest pierwszą tego typu i tej skali realizacją w naszym kraju, którą wspiera specjalistyczny fundusz Wspólnot Europejskich.

Gotowi do pracy" oferuje uczestnikom wyjazdowe warsztaty psychologiczne prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów umiejętności społecznych, które głównie mają na celu wzmocnienie samooceny uczestników i przełamanie negatywnych stereotypów, a także praktyczny trening obejmujący technikę autoprezentacji i sztuki rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Indywidualnym wsparciem doradczym służą prawnicy, lekarze różnych specjalności i rehabilitanci.

Każdy uczestnik projektu sformułuje Indywidualny Plan Działania, który będzie dla niego scenariuszem kariery zawodowej, swoistą mapą drogową, ułatwiającą poruszanie się po konkurencyjnym rynku pracy. Plan będzie oparty o jego konkretne atuty zawodowe i osobowościowe, odniesione do stanu prawno-ekonomicznego danego segmentu rynku. Dla 250 absolwentów zajęć warsztatowych, WYG International zorganizuje staże zawodowe w miejscu pracy. Firma opracuje internetową bazę informacyjną propagującą potencjał zawodowy uczestników, z której będą korzystać zainteresowani pracodawcy i wspomagające zatrudnienie instytucje publiczne.

Więcej Ziemia Gorzowska.