Zus nie uzna zaświadczeń na niewłaściwych drukach…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

maj 29, 2007

Pacjenci, którym lekarz nie wystawi zwolnienia lekarskiego na druku ścisłego zarachowania, nie dostaną zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy.

ZUS nie będzie honorował innych zaświadczeń lekarskich niż wystawione na formularzu ZUS ZLA. Pozostałe bowiem nie mogą być dowodem do wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Stanowisko ZUS związane jest z ogólnokrajową akcją strajkową lekarzy.

– Kwestie wystawiania prostych zaświadczeń lekarskich były dyskutowane na naszym forum – mówi Maria Balcerzak, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Regionu Mazowsze. – Ustaliliśmy, że decyzję o tym, w jakiej formie wystawiane będą zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy, będą podejmowały oddziały terenowe związku.

Maria Balcerzak dodaje, że lekarz ma obowiązek napisać pacjentowi na kartce, iż jest on chory, i potwierdzić to swoją pieczątką oraz podpisem.

Inaczej sprawa się ma, gdy pacjent leży w szpitalu – zwolnienie lekarskie wystawia mu pracownik administracji. Inaczej natomiast -gdy pojawia się w przychodni: tu zwolnienie wypisuje lekarz.

Przypomnijmy, iż według art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 59 ust. 14 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.) dowodami potwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej są zaświadczenia lekarskie wystawione na specjalnym druku. Ich wzór określa rozporządzenie z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego, i zaświadczenia wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS.

Więcej Rzeczpospolita.