Ważne terminy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

maj 29, 2007

31 MAJA – ostatni dzień na powiadomienie ZUS o przychodach z tytułu działalności zarobkowej osiągniętych od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2007 r. przez osoby pobierające zasiłki lub świadczenia przedemerytalne

31 MAJA – ostatni dzień na wpłatą drugiej raty opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

31MAJA– ostatni dzień na złożenie deklaracji VAT-11 za marzec przez osoby niebędące podatnikami VAT, jeżeli dokonały wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu

8 CZERWCA – ostatni dzień na zapłacenie składek na ZUS za maj przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze