Powstanie baza danych o czynnych rolnikach…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

maj 29, 2007

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło prace nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Prawo do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachować mają tylko osoby fizyczne zarejestrowane w ewidencji producentów rolnych.

Obecnie taki rejestr na podstawie ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 nr 10, poz. 76 z poźn. zm.) prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obejmuje on jednak tylko rolników pobierających dopłaty bezpośrednie i jest wykorzystywany m.in. do przyznawania i wypłaty płatności, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płatności, postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności oraz identyfikacji producentów.

W związku z tym, że o objęciu ubezpieczeniem społecznym decydować ma fakt prowadzenia działalności rolniczej, a nie fakt bycia właścicielem gospodarstwa rolnego, konieczne jest przygotowanie nowej ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów. Rolnik znajdujący się w ewidencji miałby prawo zgłosić do ubezpieczenia także członków rodziny.

– Prace na projektem ustawy są na etapie wstępnych przygotowań – wyjaśnia Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego MRiRW.

Nowy rejestr producentów ma być podstawą do stworzenia pierwszej w Polsce bazy danych o producentach rolnych. Będzie ona w swojej konstrukcji podobna do ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Zawarte w niej dane dotyczyłyby m.in.: rodzaju i wielkości produkcji oraz wielkości gospodarstwa rolnego.

Związki zawodowe popierają takie rozwiązanie, gdyż w ich ocenie pozwoli ono na uszczelnienie systemu ubezpieczeniowego rolników.

Ewidencja rolników musi dotyczyć tylko czynnych producentów rolnych. W innym przypadku do wykazu znów trafią właściciele gospodarstw, a nie osoby utrzymujące się z produkcji rolnej – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.

Więcej Gazeta Prawna.