Tania nauka dla dolnoślązaków…

Rzeczpospolita , autor: Olga Gajda , oprac.: GR

maj 30, 2007

Przedsiębiorcy i ich pracownicy oraz osoby zainteresowane uruchomieniem innowacyjnej działalności na Dolnym Śląsku mogą jeszcze skorzystać z unijnej pomocy. Zasoby Europejskiego Funduszu Społecznego, jednego z funduszy strukturalnych przekazanych Polsce na lata 2004 – 2006, nie zostały bowiem wykorzystane.

Dofinansowana lub bezpłatna nauka, której organizacja jest współfinansowana z unijnego funduszu, oferowana była lub jest nadal w ramach kilku działań. Między innymi z działania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" sektorowego programu operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich" (RZL). Wiele informacji o oferowanych kursach i studiach podyplomowych z tego działania znajduje się na stronie
www.inwestycjawkadry.pl. Bezpłatne szkolenia, ale wyłącznie dla kobiet, dotyczące rozwoju ich aktywności zawodowej, realizowane są natomiast w ramach działania 1.6 Integracjazawodowa kobiet".

Kończą się natomiast szkolenia dotyczące uruchamiania działalności gospodarczej oferowane w działaniu 2.5 Promocja przedsiębiorczości",które zalicza się do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Zakłada ono także dotacje na podstawowe zakupy dla nowo uruchomionego przedsiębiorstwa i wsparcie pomostowe na opłacenie podstawowych składek przez pierwszych sześć lub 12 miesięcy działalności.

Więcej Rzeczpospolita.