Świadczenie także dla niepełnosprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

maj 31, 2007

Pracodawcy, którzy zatrudniają uczestników zajęć centrów integracji społecznej, otrzymają refundację części wypłacanego im wynagrodzenia.

Senatorowie zdecydują dziś, czy w zajęciach CIS, ułatwiających uczestnikom powrót na rynek prący, powinny brać udział osoby! niepełnosprawne. Jeśli senatorowie poprą projekt nowelizacji ustawy, z 14 lipca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. nr, 122, poz. 1143), niepełnosprawnym szkolącym się w centrach przysługiwałoby tzw. świadczenie integracyjne. Jednocześnie mieliby też prawo do renty socjalnej. Osoby pobierające taką rentę musiałyby jednak wybrać świadczenie, które będzie im wypłacane.

Obecnie wysokość renty socjalnej wynosi 501,87 zł. Tymczasem świadczenie integracyjne dla uczestników zajęć w CIS ma być podwyższone do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli do 532,90 zł (obecnie wynosi ono 80 proc. zasiłku).

Świadczenie integracyjne ma być wypłacane tylko tym osobom, które nie będą opuszczać zajęć prowadzonych w CIS. Za każdy dzień nieobecności świadczenie będzie obniżane o 1/40. Po dwóch tygodniach nieuczestniczenia w zajęciach wypłata świadczenia integracyjnego zostanie wstrzymana.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudnią uczestnika CIS przez 12 miesięcy, będą otrzymywać refundację części wynagrodzenia tej osoby (w wysokości od 60 do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych). Dofinansowanie wypłacą starostwa powiatowe. Obecnie, aby otrzymać takie dofinansowanie przez rok, muszą zatrudniać uczestnika centrum przez 18 miesięcy.

Więcej Gazeta Prawna.