Nadpłatę składki można zaliczyć na poczet należności…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

maj 31, 2007

Nadpłatę składki można zaliczyć na poczet należności

Przedsiębiorcy opłacający składki od obowiązującej ich minimalnej podstawy wymiaru powinni szczególnie starannie sprawdzać kwoty składek i w prawidłowej wysokości przelewać je do ZUS

Jeśli się pomylą i zapłacą więcej, będą się musieli sami postarać, by je odzyskać.

Problem dotyczy tych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie i zwolnieni są z comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. Za nich dokumenty sporządza ZUS. Skarżył się na kłopoty przedsiębiorca, który korzysta z ulgi w opłacaniu składek na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien opłacać składki: emerytalną, rentowe, wypadkową od podstawy nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W 2007 r. jest to 936 zł, a zatem podstawa wymiaru składek przez cały rok nie zmieni się i wynosi 280,80 zł. Preferencyjne obowiązkowe składki do końca grudnia wynoszą więc: 54,81 zł -na ubezpieczenie emerytalne, 36,50 zł – na ubezpieczenia rentowe, 5,05 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (zakładając, że jej wysokość to 1,8 proc). Ogółem więc na ubezpieczenia społeczne powinien zapłacić 95,91 zł plus składka zdrowotna (na nią ulga nie przysługuj e).

Przedsiębiorca jednak się pomylił i zamiast zapłacić składki za j eden miesiąc, przelał równowartość za trzy miesiące (287,73 zł). Po miesiącu, w terminie kolejnego rozliczenia składek ZUS, zorientował się, że popełnił błąd. Podkreślił, że nie miał zamiaru zapłacić składek w wyższej wysokości ani zadeklarować innej niż dotychczas podstawy ich obliczania. Nie złożył również deklaracji ZUS DRA z inną podstawą niż ta, którą wskazał w deklaracji, na podstawie której ZUS klonuje dokument rozliczeniowy.

W jakiej wysokości trzeba zapłacić składki

Wysokość minimalnych obowiązkowych składek przedsiębiorców nie-korzystających z preferencji na starcie firmy zmienia się od trzeciego miesiąca kwartału i obowiązuje przez kolejne trzy miesiące. Od czerwca składki trzeba opłacać od podstawy nie niższej niż 1625,48 zł. Wynoszą one:

emerytalna (19,52 proc.) – 317,29 zł,

rentowa (13 proc.) – 211,31 zł,

wypadkowa (zakładając, że wynosi 1,8 proc.) – 29,26 zł,

na Fundusz Pracy (2,45 proc.) 39,82 zł.

Ogółem więc trzeba zapłacić miesięcznie 597,68 zł.

Podstawa składki zdrowotnej to 2053,34 zł. Składka wynosi 184,80 zł.

Więcej Rzeczpospolita.