Jakie składki zapłaci rencista

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Miko , oprac.: GR

sty 31, 2007

Jestem na rencie i prowadzę działalność gospodarczą.

Nie wiem jakie składki muszę zapłacić za styczeń. Nadal tylko zdrowotną czy również te na ubezpieczenie społeczne pyta Piotr Kamiński z Poznania. Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i mający jednocześnie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 stycznia 2007 roku nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Aż do czasu ustalenia prawa do emerytury. Zmiana tych zasad będzie obowiązywała dopiero od 1 lipca tego roku. Oznacza to więc, że jak na razie wszystkie osoby prowadzące działalność mające ustalone prawo do renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tej działalności.

Obowiązkowe dla nich jest jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Od lipca ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym mają podlegać renciści wykonujący działalność gospodarczą na podstawie przepisów o tej działalności lub innych przepisów szczegółowych posiadający wpis w ewidencji działalności gospodarczej. Obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne będą miały osoby z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy tylko z systemu powszechnego. Zwolnieni z niego będą więc na przykład mający prawo do wojskowej lub policyjnej renty inwalidzkiej. Obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu nie będą podlegać także emeryci i osoby z prawem do renty innej niż ta z tytułu niezdolności do pracy na przykład do renty rodzinnej.