Składki zus w górę

GAZETA KRAKOWSKA , autor: J.P-S , oprac.: GR

sty 23, 2007

SKŁADKI ZUS W GÓRĘ.

Wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z 899 zł do 937 zł. Od stycznia za prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące twórców i artystów wykonujących wolny zawód wspólników spółki jawnej komandytowej czy partnerskiej -trzeba odprowadzić do ZUS wyższe składki. Liczone od podstawy wymiaru 1478,80 zł (60 proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2006 r. ) nie mogą być niższe od kwot: 288,66 zł – emerytalna 192,24 zł-rentowa 36,23 zł – chorobowa 36,23 zł – na Fundusz Pracy. Konieczne jest też opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zazwyczaj jest to 1,8 proc podstawy wymiaru czyli 26,62 zł. Obowiązkowe pozostaje opłacanie składki zdrowotnej, którą podwyższono z 8,75 proc do 9 proc. Od nowego roku wynosi 177,36zł (było 172,43 zł). Osoby prowadzące własne firmy zapłacą w styczniu i lutym Br. składki w wysokości 757,34 zł. Dla rozpoczynających działalność ulgowe składki wynoszą: 54,81 – emerytalna 36,50 zł – rentowa 5 zł – wypadkowa 6 ,88 zł – chorobowa. Składka zdrowotna będzie również niższa bo obliczona od podstawy nie niższej niż 1970,65 zł wyniesie 177,36 zł. Można ją odliczyć od podatku ale tylko 7,75 proc co wynosi 152,73 zł.