Kiedy izba może zmienić interpretację…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

cze 4, 2007

Jeśli podatnik dostał korzystną interpretacją przed zmianą ustawy, to izba skarbowa nie może jej automatycznie uchylić po nowelizacji

Musi ocenić, czy zmiana spowodowała, że interpretacja narusza prawo. Tak wynika z wyroku WSA z 13 kwietnia br. (III SA/Wa 4177/06). Dotyczył on interpretacji w sprawie wewnątrzwspólnotowęj dostawy towarów. Urząd uznał, że dokumenty posiadane przez firmę są wystarczające dla zastosowania stawki o proc. Jednak i czerwca 2005 r. zmieniły się przepisy mówiące o dowodach potwierdzających przekazanie towarów kupującemu. Nie miało to wpływu na sytuację firmy, izba skarbowa uchyliła jednak z urzędu korzystną interpretację.

Czy może tak zrobić Art. I4b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej (op) mówi, że powinna uchylić interpretację, jeżeli rażąco narusza prawo w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów". Wynika z tego, że aby uchylić postanowienie urzędu, muszą być spełnione dwa warunki: zmiana spowodowała, że interpretacja narusza prawo, naruszenie prawa musi być rażące.

Zdaniem sądu te przesłanki nie wystąpiły w rozpatrywanej sprawie. Izba może uchylić postanowienie, jeżeli na skutek zmiany przepisów rażąco narusza prawo. Organy tego nie zbadały, ograniczając się do stwierdzenia, że przepisy, na podstawie których urząd wydał interpretację, zostały zmienione. Sąd nie zgodził się z poglądem izby, że z art. i4.b § 5 pkt 2 op wynika obowiązek uchylenia interpretacji w każdym przypadku zmiany przepisów.

Więcej Rzeczpospolita.