Świadczenie integracyjne będzie wyższe…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 4, 2007

Uczestnicy zajęć w centrach integracji społecznej będą otrzymywać 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 532,90 zł.

Kierownik CIS może przyznać premię motywacyjną uczestnikowi zajęć prowadzonych przez centrum – wynika z nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, którą przyjął Senat Premia nie może przekroczyć 20 proc. wysokości świadczenia integracyjnego (czyli 106,58 zł). ,

Zgodnie z nowymi przepisami wzrośnie także wysokość wspomnianego świadczenie integracyjnego. Będzie ono podwyższone do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli -zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami – do 532,90 zł. Obecnie wynosi 80 proc. tego świadczenia. Znowelizowane przepisy zakładają jednak, że jeśli uczestnik zajęć w CIS opuszczałby je, wówczas za każdy dzień niezdolności do uczestnictwa w takich zajęciach wypłacane mu świadczenie byłoby obniżane o 1/40. Po 14 dniach takiej nieobecności wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.

W zajęciach organizowanych przez CIS będą mogły brać udział także osoby niepełnosprawne. Oznacza to, że również im będzie przysługiwać świadczenie integracyjne. W przypadku gdy niepełnosprawni biorący udział w zajęciach centrów pobierają już rentę socjalną, muszą jednak wybrać świadczenie, które byłoby im wypłacane. Wysokość renty socjalnej wynosi obecnie 501,87 zł.

Na zmianach w ustawie z 14 lipca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. nr 122, poz. 1143) zyskają także pracodawcy. Przedsiębiorca zatrudniający uczestnika CIS przez 12 miesięcy będzie mógł otrzymać refundację części wynagrodzenia tej osoby (w wysokości od 60 do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych). Dofinansowanie wypłacą starostwa powiatowe. Obecnie, by otrzymać takie dofinansowanie przez 12 miesięcy, musi zatrudniać uczestnika centrum przez 18 miesięcy.

Więcej Gazeta Prawna.