Przełamywanie stereotypów

NASZ DZIENNIK , autor: Jacek Sądej , oprac.: GR

sty 30, 2007

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zainauguruje dziś w regionie mazowieckim i etap konkursu „Lodołamacze 2007".

Inicjatywa o charakterze ogólnopolskim ma na celu propagowanie przedsiębiorców i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz zmianę nastawienia społecznego wobec tych osób. Jest to już druga edycja konkursu „Lodołamacze 2007". Według Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „Lodołamacze" symbolizują pokonywanie trudności i „wyznaczanie nowego toru, po którym mogą poruszać się kolejne statki". Inicjatywa ta została podjęta m in z powodu zbyt dużej liczby osób bezrobotnych wśród niepełnosprawnych oraz małej liczebnie grupie przedsiębiorców prowadzących sprzyjającą inwalidom politykę kadrową Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Wanda Maciejewska zaznaczyła, że konkurs jest nastawiony na realizację dwóch szlachetnych celów.

Pierwszy polega na promowaniu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy pomagają w aktywizacji zawodowej i społecznej tej grupie osób. Jest oczywiste, że osoby te nie potrzebują litości. Trzeba je wyciągnąć z domu. Zmobilizować do tego aby wyszły do ludzi, żeby zaczęły w ten sposób funkcjonować i poczuły się potrzebne. To właśnie robią przedsiębiorcy i instytucje zatrudniające osoby niepełnosprawne podkreśliła Maciejewska

Drugim zamierzeniem tego konkursu jest nauczenie społeczeństwa funkcjonowania z kategorią osób * niepełnosprawnych. Dyrektor Matiejewska powiedziała, że chodzi o to aby te relacje uległy poprawie i zaczęły być normalne. Patronat honorowy nad konkursem objęła małżonka prezydenta RP Maria Kaczyńska. Obecnie konkurs odbędzie się na szczeblach regionalnych a kolejny etap będzie miał charakter centralny i zostaną wyłonieni laureaci w trzech dotychczasowych kategoriach: „Zakład Pracy Chronionej" ; ”Otwarty Rynek" i „Pracodawca Nieprzedsiębiorca" oraz czwartej nowej kategorii: „Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna".