Jakie prawa ma pracownik, który uległ wypadkowi…

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

cze 6, 2007

Nie każde nieszczęśliwe zdarzenie zostanie uznane za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Warto Czy po Zasiłku możliwe jest wiedzieć, kiedy tak będzie i jakie świadczenia przysługują pracownikowi, który takiemu wypadkowi uległ. Świadczenie rehabilitacyjne

Czy przed zasiłkiem przysługuje wynagrodzenie

Uległam wypadkowi w drodze do pracy i już ponad miesiąc jestem na zwolnieniu lekarskim. Wcześniej nie chorowałam. Koleżanka pracująca w dziale kadr powiedziała mi, że od pierwszego dnia niezdolności do pracy otrzymam zasiłek chorobowy. Czy pracodawca nie powinien wypłacić mi najpierw wynagrodzenia chorobowego przewidzianego w kodeksie pracy

Najpierw należy zwrócić uwagę, że pojęcia wypadku 13 K w drodze do pracy lub z pracy i wypadku przy pracy nie są tożsame. Pierwsze definiuje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i odwołująca się do niej ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a drugie ustawa o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy osobie ubezpieczonej, która jemu uległa, przysługują świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Natomiast w razie wypadku przy pracy- z ubezpieczenia wypadkowego. Należy przypomnieć, że do 31 grudnia 2002 r. wypadek w drodze do pracy lub z pracy uprawniał do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracownik ma najpierw prawo przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego do 100 proc. wynagrodzenia przewidzianego w art. 92 kodeksu pracy. Od 34 dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. W przypadku natomiast wypadku przy pracy wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje, a od pierwszego dnia wypłaca się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Błędna informacja udzielona przez pani koleżankę wynika zapewne z faktu, że nie rozróżnia ona dwóch rodzajów wypadków, za które przysługują odrębne świadczenia albo nie dostrzegła ona wspomnianej wyżej zmiany regulacji.

Więcej Gazeta Prawna.