Szansa na pracę

MIASTO , autor: EJM , oprac.: GR

sty 12, 2007

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPOTKANIA W RATUSZU.

Szansa na pracę. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa (KIPH) jest jednym z partnerów w unijnym projekcie „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy". Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EOUAL KIPH jako partner wspomaga opracowanie i ^wdrażanie modelu telepracy oraz będzie upowszechniać wypracowane w trakcie projektu rezultaty a przede wszystkim będzie organizować i prowadzić tzw. „Telechatkę" – miejsce nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Unijny projekt zakłada wdrożenie modelu pracy elastycznej wykonywanej poza siedzibą firmy. Najistotniejsze jest jednak to że skierowany jest do osób niepełnosprawnych ruchowo potencjalnych pracowników oraz do potencjalnych pracodawców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Osoby niepełnosprawne, które szukają zatrudnienia i są zainteresowane udziałem w projekcie są zaproszone dzisiaj o godzinie 11 do sali " Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Także dzisiaj o godz. 14 w siedzibie KIPH ul Mickiewicza 26 w sali 21 odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Otrzymają oni informacje dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie możliwości zastosowania telepracy w firmach oraz korzyści i trudności wiążące się z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.