Zarząd spółki nie odpowiada za sankcje vat…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Nowak , oprac.: GR

cze 11, 2007

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT jest sankcją administracyjną. Członek zarządu nie może więc odpowiadać za jej niezapłacenie przez spółkę. Osoby trzecie odpowiadają wyłącznie za zaległości podatkowe – orzekł WSA w Gdańsku 25 maja br. (I SA/Gd 538/06).

Organy podatkowe orzekły o odpowiedzialności jedynego członka zarządu spółki z o.o. – jako osoby trzeciej – za dodatkowe zobowiązanie spółki w podatku VAT. Ich zdaniem nie zostały spełnione przesłanki z art. 116 § ordynacji podatkowej, zwalniające skarżącego z odpowiedzialności. Nie wystąpił on z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego ani o upadłość spółki, nie wykazał również braku winy. Nie wskazał także mienia, z którego egzekucja zaspokoiłaby zaległości podatkowe spółki. Jedyne mienie, które wskazał, stanowiły dwie nieruchomości, które już w 2001 r. zostały obciążone hipotekami przymusowymi na rzecz bankowi ZUS. Środki uzyskane z egzekucji tych nieruchomości zostały przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności tych właśnie podmiotów, jako korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia przed wierzytelnościami Skarbu Państwa.

Członek zarządu zaskarżył decyzję do WSA W odpowiedzi na skargę organy podatkowe podtrzymały dotychczasowe stanowisko w sprawie, wskazując, że dodatkowe zobowiązanie w VAT spełnia wszelkie przesłanki zobowiązania podatkowego, a tym samym może być zaległością i przedmiotem odpowiedzialności osoby trzeciej.

Gdański sąd zgodził się z organami podatkowymi, że członek zarządu nie spełniał warunków zwolnienia z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki. Wskazał jednak, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 1998 r. (K.17/97) dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest sankcją administracyjną. Tym samym nie ma podstawy do orzeczenia o odpowiedzialności oso trzeciej, ponieważ zgodnie z 107 § 1 ordynacji podatkowej możliwa jest wyłącznie odpowiedzialność tej osoby za zaległości podatkowe.

Więcej Rzeczpospolita.