1 procent wartości dla gminy…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

cze 11, 2007

Sprzedaż udziałów lub akcji jest obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) zasilającym budżet gminy – jeśli żadna ze stron z tej racji nie jest objęta VAT.

Wynosi on i proc. wartości rynkowej udziału lub akcji (art. 7 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – DzU z 2005 r. nr 41, -poz.399 ze zm.).

Sprzedaż akcji czy udziałów nie jest objęta PCC, jeśli z racji tej czynności przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana VAT albo z niego zwolniona (art. 2 pkt 4 ustawy o PCC). Dotyczy to w praktyce sytuacji, gdy przynajmniej dla jednej z nich obrót akcjami i udziałami jest usługą pośrednictwa finansowego w rozumieniu ustawy o VAT, wykonywaną w ramach działalności gospodarczej. Jeśli żadna ze stron takiej działalności nie prowadzi i nie jest pośrednikiem w obrocie talami walorami, transakcję odpłatnego zbycia akcji czy udziałów obciąża PCC (por. np. wyjaśnienia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z 12 grudnia 2005 r., US. PPM/436-7/MS/05).

Zapłaci kupujący

Obowiązek wniesienia tej daniny ciąży od 1 stycznia 2007 r. wyłącznie na kupującym. Oznacza to, że w razie jej niezapłacenia urząd skarbowy nie może domagać się zapłaty od sprzedającego. Podatek należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty, czyli od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Choć jest on dochodem gminy, wpłaca się go w kasie urzędu skarbowego albo na jego rachunek bankowy.

Z daniny tej podatnicy rozliczają się na deklaracji PCC, która musi być złożona w urzędzie skarbowym w tym samym terminie. Podatek i deklarację kieruje się do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania nabywcy. Jeśliby się zdarzyło, że np. w jednym miesiącu ta sama osoba kupuje udziały od dwu osób, słowem zawiera dwie umowy sprzedaży, to osobno składa deklarację PC C i płaci podatek od każdej z nich.

Wyręczy notariusz

Gdy umowa sprzedaży udziałów (akcji) jest zawarta w formie aktu notarialnego, to w rozliczeniach tych wyręcza strony notariusz. On oblicza PCC, inkasuje go i wpłaca do urzędu skarbowego. Pobiera także wynagrodzenie za swoje usługi. Stanowi ono procent lub ułamek procentu od wartości udziałów czy akcji.

Więcej Rzeczpospolita.