W 2008 roku pfron pokryje 90 proc. kosztów…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 11, 2007

W 2008 roku PFRON pokryje 90 proc. kosztów

Samorządy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą współfinansować działalność warsztatów terapii zajęciowej.

W 2007 roku PFRON może maksymalne sfinansować 95 proc. kosztów utworzenia, działalności lub zwiększenia liczby uczestników WTZ. Władze powiatowe powinny więc przygotować się na pokrycie pozostałych 5 proc. kosztów – wynika z wyjaśnień pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Zasadę współfinansowania działalności warsztatów przez samorządy i PFRON od początku 2007 roku wprowadziła ustawa z 21 stycznia 2005 r., zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. nr 44, poz. 422). Zgodnie z nią utworzenie, działalność lub zwiększenie liczby uczestników WTZ jest finansowane przez PFRON, samorządy lub z innych źródeł.

Więcej Gazeta Prawna.