Praca dla niepełnosprawnych…

DZIENNIK POLSKI , autor: . Klim , oprac.: GR

cze 11, 2007

Poprawia się sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi ulg związanych z ich zatrudnianiem. Zwalniają się też miejsca po tych, którzy wyjechali za granicę.

Pod koniec kwietnia w Grodzkim Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1107 osób niepełnosprawnych na 18 603 bezrobotnych. – Zgłasza się do nas coraz więcej pracodawców. Widzą, że dużo osób wyjeżdża za granicę i czasem brakuje rąk do pracy – mówi Justyna Cuże z Centrum Integracja, które realizuje programy pośrednictwa pracy Sprawni Niepełnosprawni" i Damy sobie radę". – Wielu z nich chce zatrudniać niepełnosprawnych i ma świadomość korzyści płynących z tego, ale zniechęcają ich związane z tym procedury, np. dostosowanie stanowisk prac – dodaje Dominika Kieszkowska. Najwięcej ofert jest dla telemarketerów. Zgłaszają się też firmy motoryzacyjne, informatyczne, biura księgowe. – Zatrudniłem trzy osoby niepełnosprawne. Jedną na stanowisku sekretarki, dwie jako asystentów detektywów – mówi Grzegorz Bohosiewicz z biura detektywistycznego Argus".

– Sprawdzają się bardziej niż pełnosprawni. Są bardzo rzetelni. Niepełnosprawni mogą też szukać zatrudnienia jako sprzedawcy czy kasjerzy.

Z pomocy pośrednictwa korzystają głównie osoby z wykształceniem zawodowym i średnim.

– Ci, którzy skończyli studia nie mają raczej problemu ze znalezieniem pracy. Duże szanse na zatrudnienie mają np. informatycy i programiści – mówi Justyna Cuże. Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, z roku na rok coraz więcej niepełnosprawnych rozpoczyna studia i zdobywa wyższe wykształcenie. Pracodawca wymaga od nich, podobnie jak od pełnosprawnych, doświadczenia, znajomości języków obcych i umiejętności obsługi komputera.

Ważną rolę w procesie aktywizacji niepełno sprawnych i przełamywania stereotypów ogrywają kampanie społeczne. Z badań przeprowadzonych przez Business Centre Club, współorganizatora kampanii Zatrudnij niepełnosprawnego", wynika, że ok. 80 proc. pracodawców jest zainteresowanych zatrudnieniem niepełnosprawnych, ale nie wie, gdzie i jak ich szukać. Pracodawcy nie wiedzą np., że mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń oraz liczyć na ulgi w składkach ZUS, we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy zwrot kosztów na przystosowanie stanowisk pracy. Wskazówki na temat zatrudnienia niepełnosprawnych można uzyskać m.in. za pośrednictwem infolinii Sprawni w Pracy", uruchomionej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (tel. 0-801-801-015).

Więcej Dziennik Polski.