Ważne terminy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

cze 12, 2007

15 CZERWCA– ostatni dzień na wpłatę składek na ZUS za maj przez płatników nieopłacających składki wyłącznie za siebie ani nie-będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi I gospodarstwami pomocniczymi oraz na złożenie deklaracji ZUS DRA i imiennych raportów miesięcznych za maj

20 CZERWCA – ostatni dzień na: Ś wpłatę zaliczki na podatek dochodowy za maj przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz Innych umów o podobnym charakterze, u których dochód od początku roku z działalności gospodarczej, z najmu, z dzierżawy przekroczył kwotę powodującą obowiązek płacenia podatku (w 2007 r. jest to kwota 3015,49 zł)