Większość proponowanych zmian w vat będzie korzystna dla…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

cze 12, 2007

Większość proponowanych zmian w VAT będzie korzystna dla przedsiębiorców

PROJEKT

Likwidacja sankcji i kaucji. Rozliczenia kwartalne. Wzrost limitu zwolnienia. Dłuższy termin odliczenia. Szansa na 7 proc. stawkę w budownictwie. To tylko część planowanych nowości w VAT

Na nowelizacji VAT skorzystają mniejsze firmy, a i dużym będzie łatwiej się rozliczać – twierdzi Ministerstwo Finansów, autor nowelizacji ustawy, która J14 czerwca ma trafić do sejmowej Komisji Finansów. Jest w niej kilka przepisów wprost sprzecznych z VI dyrektywą UE, a kilka mogłoby być lepszych dla naszych przedsiębiorców – mówią eksperci.

Ukłon w stronę małych firm

Według nowelizacji firmy o mniejszych obrotach będą mogły stosować tzw. ryczałt podatkowy, czyli płacić konkretne kwoty, zamiast prowadzić skomplikowane rozliczenia. Chodzi np. o usługi budowlane, porządkowe, naprawę obuwia, zegarków, mebli.

Powstanie możliwość rozliczania się w systemie kwartalnym, co wydłuży czas na składanie deklaracji. Nie będzie się to jednak opłaciło tym, którzy mają zwroty, gdyż i te będą wypłacane rzadziej. Z 50 do 90 proc. wzrośnie limit odliczenia dla kupujących kasy fiskalne. Nie będzie to jednak mogło być więcej niż 700 zł, podczas gdy dziś jest 2,5 tys. Nowe przepisy będą więc korzystniejsze dla kupujących kasy tańsze, a więc raczej dla mniejszych podatników.

Zlikwidowana zostanie 250-tys. kaucja gwarancyjna, którą dziś muszą płacić podatnicy rozpoczynający działalność lub działający krócej niż rok, a zajmujący się obrotem wewnątrz unijnym, chcący otrzymać zwrot VAT szybciej niż w pół roku. Kaucję zastąpi zabezpieczenie, którego wartość będzie uzależniona od kwoty żądanego zwrotu. Małe firmy zapłacą wtedy np. kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, duże nawet miliony.

W projekcie jest też wiele przepisów ważnych dla wszystkich podatników. Jeden z nich dotyczy możliwości zakładania magazynów konsygnacyjnych, a w efekcie niepłacenia VAT w chwili wprowadzania towaru do magazynu, ale dopiero w momencie wyprowadzenia go stamtąd.

Wszyscy skorzystają też z likwidacji 30-proc. sankcji finansowej za błędy w rozliczeniach podatku.

Po wielu dyskusjach posłom udało się przegłosować skrócenie terminu zwrotu do 50 dni, podczas gdy obecnie wynosi on 60 dni. Nie trzeba jednak już będzie prowadzić skomplikowanych wyliczeń kwot możliwych do zwrotu.

Przekazywanie darowizn nie będzie już tak dotkliwe podatkowo jak obecnie. Podstawą obliczenia od nich VAT stanie się ich wartość rynkowa z chwili przekazania, a nie, jak dziś, wartość wytworzenia albo koszt nabycia.

Zgodnie z dodanym do ustawy art. 31 lit. a, podstawa opodatkowania określona ma być w walucie obcej, przelicza sieją na złotówki według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Tylko w imporcie przeliczenie ma być uzależnione od daty powstania długu celnego.

Inne terminy powstania obowiązku zapłaty

Dla wydawców gazet, magazynów, czasopism, książek (z wyjątkiem książek telefonicznych, nut, map, ulotek) momentem powstania obowiązku podatkowego, tak jak teraz, będzie chwila rozliczenia zwrotów, ale nie później niż 120 dni od wydania książki czy czasopisma.

Jednak dla wielu grup usługodawców obowiązek podatkowy będzie powstawał na innych zasadach niż obecnie. Zniknie wiele momentów szczególnych, np. dla: usług budowlanych, spedycyjnych, telekomunikacyjnych, transportowych, wykonywanych w portach morskich oraz za pośrednictwem automatów, najmu i dzierżawy, dostawy złomu, związanych z otrzymaniem wkładu budowlanego, przeniesieniem własności lokalu.

Inaczej niż obecnie projekt określa moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług. Ma to być dzień faktycznej zapłaty lub wskazany w umowie, ale nie później niż 30 dni od wykonania usługi w całości lub części. Również częściowe wykonanie usługi importowej ma rodzić obowiązek podatkowy.

Przy sprzedaży komisowej obowiązek podatkowy powstanie w tej samej chwili u komisanta i komitenta. Obecnie u komitenta jest to dzień otrzymania zapłaty, ale nie później niż 30 dni od daty sprzedaży. Niezależnie od wystawienia faktury komitent płaci więc VAT dopiero po sprzedaży towaru przez komisanta.

Preferencje dla budownictwa

Poza projektem nowelizacji VAT, nad którym już zakończyła prace sejmowa podkomisja, pojawił się drugi, autorstwa MF. Jego główne punkty to budownictwo społeczne ze stawką 7 proc. oraz bezterminowy zwrot podatku dla kupujących materiały budowlane.

Definicją budownictwa społecznego, uprawniającą do stosowania stawki obniżonej także po 31 grudnia 2007 r., zostałyby objęte domy jednorodzinne o powierzchni użytkowej do 220 mkw. oraz mieszkania o powierzchni do 120 mkw. Taka sama stawka obowiązywałaby dla noclegowni, domów dla bezdomnych i remontów ww. budynków. Preferencji nie przewidziano dla garaży, basenów, siłowni.

Ważną nowością w projekcie jest bezterminowe wydłużenie prawa do zwrotu osobom fizycznym części VAT od materiałów budowlanych (w praktyce ok. 15 proc). Obecne przepisy obejmują tylko wydatki poniesione od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r, więc ostatnie wnioski o zwrot mogłyby być złożone do 30 czerwca 2008 r. Po zmianach stałoby się to możliwe raz w roku przez nieokreśloną liczbę lat, w stosunku do zakupów dokonanych także od 1 stycznia 2008 r.

Do 31 grudnia 2010 r. z 7-proc. stawki VAT korzystałyby remonty min. przyłączy wodociągowych, cieplnych, linii elektrycznych, wzmacnianie fundamentów i konstrukcji ścian czy dachu. Warunkiem byłoby jednak, aby wartość zużytych na nie materiałów nie przekroczyła 50 proc. kwoty należnej za remont a podatnik posiadał dokumenty potwierdzające zakup towarów.

Podwyższone limity zwolnień

Projekt MF zawiera również inne, bardzo istotne propozycje. Jedną z nich jest zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT.

Miałby on wynosić 50 tys. zł zamiast obecnej równowartości 10 tys. euro, czyli 39,7 tys. zł. Identycznie wyglądałby limit dla wewnątrz – ewspólnotowych nabyć towarów. Transakcje wymienione w art. 10 ustawy ust. 1 pkt. 2 nie byłyby więc uznawane za WNT Jeśli ich wartość nie przekraczałaby 50 tys. zł.

Ze 130 tys. zł do 160 tys. zł wzrósłby limit dla sprzedaży wysyłkowej.

Zwolnieniem z VAT zostałyby objęte usługi techników dentystycznych, dostarczanie protez dentystycznych i sztucznych zębów, na które dziś obowiązuje stawka 7 proc

Za prezenty o małej wartości, od których nie trzeba płacić VAT ani wykazywać ich w ewidencji, projekt MF uznaj e towary o wartości rynkowej nie większej niż 5 zł. Dziś trzeba brać po uwagę koszt ich wytworzenia lub nabycia, a te zwykle są znacznie wyższe. Nie będzie można skorzystać z prawa do odliczenia VAT, jeżeli transakcja nie podlegała temu podatkowi lub była z niego zwolniona, niezależnie od tego, czy dokumentująca ją faktura została opłacona czynie.

Więcej Rzeczpospolita.