Wydatki na wnuki bez ulgi rehabilitacyjnej…

Rzeczpospolita , autor: . G.i. , oprac.: GR

cze 13, 2007

Dziadkowie nie mają prawa do odliczenia od swojego dochodu wydatku na zakup pompy insulinowej dla niepełnosprawnego wnuka. Nawet jeżeli wychowująca go córka jest na ich utrzymaniu.

Tak postanowił naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie (nr USP-IH-415/10/07). Jego interpretacja nie jest korzystna dla podatnika, który chciał wiedzieć, czy mając na utrzymaniu córkę i jej 2,5-rocznego syna, ma prawo odliczyć od dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej dla wnuka.

Zakup tej pompy – kosztującej 17 285 zł – był możliwy dzięki kredytowi zaciągniętemu przez podatnika (w wysokości 11 285 zł) oraz refundacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (6000 zł).

Podatnik uznał więc, że ma prawo odliczyć ten wydatek w części niesfinansowanęj przez centrum.

Odmiennego zdania był jednak naczelnik US. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu postanowienia, wydatek na zakup pompy insulinowej dla niepełnosprawnego dziecka chorego na cukrzycę I stopnia jest niewątpliwie wydatkiem spełniającym kryteria zakupu indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych". Mówi o nim art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A ponieważ wydatek był w części dofinansowany, to podatnik – zgodnie z art. 26 ust. 7b ustawy – mógłby odliczyć od dochodu tylko różnicę między poniesionym przez siebie kosztem a kwotą sfinansowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Problem polega jednak na tym, że zgodnie z art. 26 ust. 7e prawo do odliczenia wydatków rehabilitacyjnych przysługuje tylko temu podatnikowi, na utrzymaniu którego pozostaje niepełnosprawny współmałżonek, dzieci własne i przysposobione lub dzieci obce przyjęte na wychowanie. Także pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych niepełnosprawnych osób nie przekraczają 9120 zł.

Więcej Rzeczpospolita.