Renta socjalna z zus-u…

GAZETA LUBUSKA , autor: Agnieszka Jerzynek , oprac.: GR

cze 13, 2007

Ponad 500 zł renty mogą dostawać osoby całkowicie niezdolne do pracy

Są dwa rodzaje renty socjalnej: stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała oraz okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy trwa jakiś czas.

Pan Rafał z Nowej Soli ma 28 lat. W wieku 15 lat uległ wypadkowi, przez co jego zdrowie trwale się uszkodziło. Teraz jego stan tak się pogorszył, ze utracił zdolność do pracy. Może się starać o przyznanie renty socjalnej.

O to świadczenie możesz ubiegać się w każdym wieku powyżej 18 r. ż. Ważne, żeby twoje problemy ze zdrowiem zaczęły się przed 18 lub 25 rokiem życia, jeśli kontynuowałeś naukę. Musisz to udowodnić, by renta mogła być ci przyznana.

Dla kogo renta socjalna

Rentę socjalną mogą otrzymać dorosłe osoby niepełnosprawne całkowicie niezdolne do pracy, mieszkające w Polsce. Warunkiem jest to, że niepełnosprawność powstała:

przed ukończeniem 18 roku życia;

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia;

TU SĄ PRZEPISY

Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r., nr 135, poz. 1268).

O to świadczenie można ubiegać się w każdym wieku powyżej 18 lat w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Jeśli spełniasz, któryś z tych warunków, możesz strać się o przyznanie renty socjalnej stałej, jeśli twoja całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub okresowej, jeśli może minąć po jakimś czasie. Gdy zostanie ci przyznana, będziesz ją otrzymywać do dnia podanego w decyzji ZUS.

Nie dla emerytów

Nie możesz otrzymywać renty socjalnej, jeśli masz np. emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, inwalidzką lub pobierasz takie świadczenie z instytucji zagranicznych, rentę strukturalną. Nie przysługuje ci także, jeśli jesteś uprawniony do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub posiadasz nieruchomość rolną o powierzchni większej niż pięć ha.

Starania o rentę

Żeby móc otrzymać rentę socjalną weź z ZUS-u wniosek i dokładnie go wypełnij. Oprócz wniosku, musisz złożyć zaświadczenie od lekarza o aktualnym stanie zdrowia i dowody leczenia. Jeśli naruszenie sprawności organizmu nastąpiło między 18 a 25 r. ż., złóż zaświadczenia, że uczyłeś się w tym okresie. Lekarz orzecznik ZUS orzeka o niezdolności do pracy. Może stwierdzić, że niezdolność jest częściowa i wtedy nie przysługuje ci renta socjalna lub całkowita i możesz otrzymywać to świadczenie. Jeśli orzeczenie jest dla ciebie niekorzystne, możesz się od niego odwołać w podanym terminie.

Więcej Gazeta Lubuska.