Ulga rehabilitacyjna

TRYBUNA , autor: Nieznany , oprac.: GR

sty 22, 2007

Odliczyć ją mogą również osoby, na utrzymaniu których są wyżej wymienieni niepełnosprawni: współmałżonkowie dzieci własne lub obce przyjęte na wychowanie rodzice (również macocha i ojczym) teściowie pasierbowie rodzeństwo zięciowie synowe jeśli ich dochody nie przekroczyły 9120 zł rocznie. Odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych PFRON ze środków NFZ lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli wydatki były tylko częściowo finansowane z tych środków odliczamy jedynie różnicę pomiędzy wydatkami własnymi a kwotą sfinansowaną.

Cieszące się największym zainteresowaniem wydatki na leki. Wysokość ulgi na leki jest różnicą między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Leki musi przepisać specjalista. To on stwierdza, że niepełnosprawny powinien zażywać je stale lub czasowo. Trzeba również zachować rachunki (faktury) potwierdzające poniesienie wydatku na lek. Jeśli leki są drogie ale wydatki na nie przekraczają limitu to niestety w takim przypadku odliczenie nam nie przysługuje. Wydatki limitowane 2280 zł. Używanie samochodu osobowego (dojazd na zabiegi) , który jest własnością (lub współwłasnością) inwalidy I lub II grupy albo podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę lub dzieci niepełnosprawne. Opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub n grupą inwalidztwa osób z niepełnosprawnością narządów ruchu z I grupą inwalidztwa utrzymanie przez niewidomych z I i n grupą psa przewodnika.

Bez ograniczeń udokumentowane wydatki na: – adaptację i wyposażenie mieszkań lub domów – przystosowanie pojazdów dla potrzeb niepełnosprawnych – zakup i naprawę indywidualnego sprzętu i urządzeń niezbędnych do rehabilitacji i ułatwiających czynności życiowe (np. wózek inwalidzki kule balkoniki) ale bez sprzętów AGD – zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych – przejazd tam i z powrotem oraz po- byt na turnusie rehabilitacyjnym leczeniu sanatoryjnym w zakładzie rehabilitacji leczniczej zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne opiekę pielęgniarską w domu i opiekę nad niepełnosprawnym w czasie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie dla osób z orzeczoną I grupą inwalidztwa – opłacanie tłumacza języka migowego – kolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dla dzieci osób niepełnosprawnych które nie ukończyły 25 lat – odpłatny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne karetką transportu sanitarnego osoby niepełnosprawnej zł lub n grupą inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia również innymi środkami transportu : Z odliczeń na leki korzystać mogą rozliczający się na PIT-36 i PIT-37 w zeznaniu rocznym oraz PIT-28 (pozarolniczą działalność gospodarcza rozliczana na zasadach ogólnych lub ryczałtem) -jeśli sami płacimy zaliczki na podatek to z ulgi na leki korzystamy na bieżąco. Uwzględniamy je w załączniku PIT/O.