Bez zaświadczenia zus zla nie ma zasiłku…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

cze 15, 2007

Świadczenia chorobowe wypłacasz dopiero po przedstawieniu przez pracownika zaświadczenia ZUS ZLA. Nie musisz honorować żadnych innych informacji o niezdolności do pracy, choćby wystawionych przez lekarzy

– Ciężarna pracownica przebywała w szpitalu od 27 maja do 1 czerwca. Nie przyniosła zwolnienia, tylko zaświadczenie o pobycie w szpitalu. Jest to według mnie nieobecność usprawiedliwiona, ale niepłatna. Przysługuje 1424 zł wynagrodzenia brutto na miesiąc. Ile mam jej wypłacić za czas przepracowany od 1 do 26 maja Z jakim kodem zgłosić do ZUS tę nieobecność – czy wpisać 151 Co wtedy, gdy doniesie zwolnienie lekarskie Mam zrobić korektę deklaracji za maj – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.

Zgodnie z art. 53 i 55 powołanej ustawy chorobowej przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność z powodu choroby są zaświadczenia lekarskie, wystawiane na druku ZUS ZLA. Jego oficjalny wzór zawiera załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (DzU nr 65, poz. 741 ze zm.).

Nieprawidłowy druk

Płatnicy wypłacają wynagrodzenie lub zasiłki za czas zwolnienia lekarskiego tylko po przedłożeniu im zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych przez upoważnionych lekarzy na formularzach ZUS ZLA Taka sformalizowana procedura umożliwia właściwą kontrolę nad wydawaniem środków publicznych. Informacje wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (a nie na drukach ZUS ZLA) o niezdolności do pracy nie dają zatrudnionym prawa do roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS. Opisana firma nie musi zatem wypłacać kobiecie ani wynagrodzenia, ani zasiłku za czas choroby. Zaświadczenie o pobycie w szpitalu nie jest bowiem drukiem ZUS ZIA ale usprawiedliwia absencję, którą odnotowujemy w raporcie ZUS RSA z kodem 151.

Więcej Rzeczpospolita.