Urzędnicy migają

GAZETA WYBORCZA - RZESZÓW , autor: LUCY , oprac.: GR

sty 17, 2007

Urzędnicy migają .

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nauczyli się języka migowego by ludzie z niepełnosprawnością słuchową mogli sami załatwić swoje sprawy w urzędzie .

W rzeszowskim i jasielskim oddziale ZUS panie pracujące w punkcie obsługi klienta poznały 300 podstawowych znaków i zwrotów używanych w języku migowym. Dzięki temu osoby niesłyszące zgłaszające się do nas osobiście mogą liczyć na pomoc w załatwianiu wszelkich spraw – mówi Małgorzata Bukała rzecznik prasowy oddziału ZUS w Rzeszowie I dodaje, że na przyszły rok zaplanowane są kolejne kursy doskonalące dotychczasową znajomość znaków migowych oraz poszerzające ją o kolejne bardziej specjalistyczne, Nabyte umiejętności miała już okazję wykorzystać Agata Mycek z rzeszowskiego ZUS-u. Pani posługująca się językiem migowym, która do tej pory porozumiewała się ze mną pisząc swoje pytania na kartce papieru mogła to zrobić migając, Na kartce napisała jednak że jest szczęśliwa i jest jej bardzo przyjemnie w taki sposób rozmawiać – mówi. Także w rzeszowskim magistracie pracują trzy panie, które znają język migowy. W razie potrzeby

Pomagają we wzajemnej komunikacji między urzędnikiem a osobą głuchoniemą – mówi Maciej Kiczor z biura prasowego UM i dodaje że jeśli zaistnieje taka potrzeba kolejni urzędnicy odbędą stosowny kurs. Ma go już za sobą część urzędników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo strona internetowa PUW została wzbogacona o mówiącą przeglądarkę która umożliwia poruszanie się po niej osobom niewidomym 60-godzinne szkolenia w zakresie nauki migania prowadzi Polski Związek Głuchych. W samym Rzeszowie żyje wśród nas około 600 osób niepełnosprawnych słuchowo a w całym województwie jest ich około dwóch tysięcy. Zainteresowanie tego typu kursami jest spore zarówno urzędów pracodawców prywatnych jak i osób indywidualnych – mówi Katarzyna Hul z podkarpackiego oddziału PZG. Związek stara się organizować takie kursy cyklicznie. Najbliższy rusza już 21utego Informacje pod numerem telefonu 017 852 92 33 0.