552,90 zł zasiłku dla niepełnosprawnego

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 18, 2007

Pracodawcy, którzy zatrudniają uczestników zajęć centrów integracji społecznej przez co najmniej rok, otrzymają refundację części wypłacanego im wynagrodzenia.

Z Funduszu Pracy finansowane będą składki na ubezpieczenia społeczne uczestników zajęć w Centrach Integracji Społecznej – wynika z nowelizacji, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, którą przyjął Sejm. W zajęciach CIS ułatwiających uczestnikom powrót na rynek pracy będą mogły brać udział także osoby niepełnosprawne. Z tego tytułu mogą oni liczyć na tzw. świadczenie integracyjne. Jednocześnie zachowają oni także prawo do renty socjalnej. Osoby pobierające taką rentę będą musiały jednak wybrać, które z dwóch przysługujących im świadczeń będzie im wypłacane. Obecnie wysokość renty socjalnej wynosi 501,87 zł. Tymczasem świadczenie integracyjne dla uczestników zajęć w CIS ma być podwyższone do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli do 532,90. zł (obecnie wynosi ono 80 proc. zasiłku).

Uczestnicy zajęć w CIS będą mogli otrzymywać także specjalną premię motywacyjną, przyznawaną przez kierownika centrum. Nie może ona przekroczyć 20 proc. wysokości świadczenia integracyjnego (czyli 106,58 zł).

Na zmianie przepisów zyskają także przedsiębiorcy, którzy zatrudnią uczestnika CIS przez 12 miesięcy. Będą oni otrzymywać refundację części wynagrodzenia tej osoby (w wysokości od 60 do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych). Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wypłacą starostwa powiatowe w terminie 30 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Obecnie, aby otrzymać takie dofinansowanie przez rok, muszą zatrudniać uczestnika centrum przez 18 miesięcy.

Więcej Gazeta Prawna.