Osoby, które zdecydują się na zajęcia w Centrach Integracji Społecznej, będą miały ten okres zaliczony do emerytury. Ich pracodawcy zyskają wyższe dofinansowanie.

Sejm przyjął właśnie nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nowela przewiduje uproszczenie procedury uzyskiwania dotacji przez przedsiębiorców decydujących się na zatrudnienie osób, które zakończyły właśnie kursy zawodowe w CIS. Dotychczas obowiązywała tu podobna procedura jak w przypadku dofinansowania robót publicznych. Jako że stwarzała przedsiębiorcom wiele problemów, zostanie teraz znacznie uproszczona. Wzrośnie także dotacja dla takiego pracodawcy – do 100,80 i 60 proc. wysokości zasiłku dla bezrobotnych, które taka firma otrzymuje w kolejnych miesiącach zatrudnienia bezrobotnego, który odbył szkolenie w CIS. Powinno to stanowić większą zachętę dla przedsiębiorców do zatrudniania socjalnego osób długotrwale bezrobotnych.

Dzięki zmianom w kursach będą mogli uczestniczyć także niepełnosprawni i pobierający rentę socjalną. Ci ostatni będą jednak musieli wybrać jedno ze świadczeń: rentę socjalną lub świadczenie integracyjne, jakie jest wypłacane uczestnikom podczas kursu w CIS (renta zostanie wówczas zawieszona).

Wzrośnie wysokość świadczenia integracyjnego otrzymywanego przez uczestnika podczas trwania kursu do równowartości zasiłku dla bezrobotnych, od którego zostaną opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu trwające 12 miesięcy zajęcia w CIS zostaną zaliczone do emerytury takiej osoby jako okres składkowy. Ta zmiana ma szczególne znaczenie, gdyż większości osób, które decydują się na zajęcia w CIS, zostało kilka lat do przejścia na emeryturę. Dzięki temu udział w kursie będzie dla nich bardziej atrakcyjny.

Więcej Rzeczpospolita.