Pracodawca powinien się wstrzymać ze zwolnieniem chorującego…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

cze 19, 2007

Pracodawca powinien się wstrzymać ze zwolnieniem chorującego pracownik

Pracodawca, który zwalnia pracownika, gdy ten skończy pobieranie zasiłku chorobowego, naraża się na wypłatę odszkodowania. Zatrudniony może bowiem wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli pracownik uzyska prawo do tego świadczenia nawet z pewnym opóźnieniem, jest chroniony przed zwolnieniem przez kolejne 90 dni. Przeciągająca się procedura przyznania tego świadczenia może jednak spowodować, że firma wcześniej zwolni takiego pracownika. Gdy tak się stanie, pracodawca naraża się na wypłatę odszkodowania za zwolnienie pracownika w okresie ochronnym.

Zwolniona za wcześnie

Spotkało to Agnieszkę W. Została zwolniona z pracy na początku kwietnia 2005 r, tuż po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. Gdy wystąpiła do sądu o przyznanie odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy, sądy obu instancji odmówiły jej prawa do odszkodowania. Stwierdziły, że późniejsze przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego nie jest ujęte w art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kodeksu pracy. Jest w nim mowa tylko o okresach niezdolności do pracy, których upływ pozwala na zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia. Można więc się rozstać z zatrudnionym po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli nie potwierdzi on, że ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Prawo do ochrony powstało z opóźnieniem

Dopiero Sąd Najwyższy, do którego trafiła sprawa, uznał, że rozwiązanie umowy nastąpiło z naruszeniem przepisów o ochronie zatrudnienia podczas choroby pracownika. Zdaniem SN fakt, że Agnieszka W. wystąpiła o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego dopiero dwa i pól miesiąca po ustaniu wypłaty zasiłku chorobowego, nie miał tutaj znaczenia.

SN po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu niejawnym 6 kwietnia 2007 r. uznał, że pracodawca, wiedząc o niezdolności do pracy Agnieszki W., powinien wziąć

pod uwagę, iż w momencie zwalniania jej z pracy nie upłynął jeszcze trzymiesięczny okres ochrony zatrudnienia podczas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Ochrona trwa nawet wtedy, gdy pracodawca nie mógł wiedzieć o tym, że Agnieszka W. otrzyma to świadczenie z opóźnieniem, czyli w lipcu 2005 r.

Firma zawsze powinna brać pod uwagę, że pracownik może ubiegać się o to świadczenie. Gdyby w wypadku Agnieszki W. pracodawca założył, że uzyska ona to świadczenie, mógłby ją zwolnić dopiero na przełomie czerwca i lipca 2005 r.

Zdaniem SN pracodawca wcześniej rozwiązujący umowę o pracę nie zachowuje koniecznej staranności i narusza ochronę przed zwolnieniem wynikającą z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kp. Pracodawca nie może bowiem żądać, by pracownik niezwłocznie po zakończeniu okresu zasiłkowego udokumentował prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Więcej Rzeczpospolita.