Będziesz leczony tak jak mieszkańcy danego kraju…

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Fandrejewska , oprac.: GR

cze 19, 2007

Jeśli w Polsce korzystamy z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, to mamy prawo do bezpłatnej opieki medycznej we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. Trzeba tylko zabrać ze sobą kartę potwierdzającą prawo do leczenia a do jakich trzeba dopłacić i ile. Informacje na ten temat można znaleźć choćby na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, www.nfz.gov.pl. Poza tym bezpłatnej pomocy udzielą nam tylko placówki medyczne działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia w danym kraju.

Aby skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej za granicą, trzeba mieć przy sobie Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Dostaniemy ją w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia w miejscu zamieszkania. Każdy ubezpieczony, także dzieci, powinien mieć własną kartę.

Przepisy o koordynacji systemów ubezpieczeniowych gwarantują bezpłatną opiekę medyczną wszystkim obywatelom Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy, kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w którymś z krajów Unii (na przykład w Polsce), może korzystać z opieki zdrowotnej w innym kraju członkowskim, ale w takim samym zakresie jak obywatele danego państwa. Warto więc sprawdzić, jakie świadczenia są bezpłatne tam, gdzie jedziemy,

Żeby ją dostać, należy złożyć wniosek (jest na stronie intemetowej Narodowego Funduszu Zdrowia i w oddziałach NFZ). Wraz z załącznikami wysyłamy go do funduszu pocztą, faksem albo zanosimy osobiście. Niektóre oddziały NFZ przyjmują wnioski przez Internet. Powinny być do nich dołączone skany dokumentów.

Dokumenty przekazywane jako załączniki potwierdzają, że mamy ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Są to:

dla pracowników: ostatni RMUA bądź – gdy nie można go uzyskać – aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie od pracodawcy,

dla osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

dla rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostami dowód wpłaty składki,

dla emerytów: legitymacja emeryta lub ostatni odcinek emerytury,

* dla rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty,

* dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

dla dzieci albo innych członków rodziny, których zgłosiliśmy do ubezpieczenia: dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) oraz dokument potwierdzający nasze ubezpieczenie.

Więcej Rzeczpospolita.