Lepiej poczekać ze zbyciem wykupionego mieszkania…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

cze 19, 2007

Osoby, które kupią mieszkanie lokatorskie po preferencyjnej cenie, nie powinny się spieszyć z jego sprzedażą. Co prawda roczne zameldowanie zwalnia od podatku, ale eksperci nie są zgodni, jak liczyć ten okres.

Od 31 lipca ponad 900 tys. spółdzielców będzie mogło wykupić mieszkania za symboliczną kwotę. Odpowiednia ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

Część lokatorów rozważa sprzedaż wykupionego mieszkania. Natychmiastowa transakcja może się jednak okazać nieopłacalna ze względów podatkowych.

Dowolny termin meldunku

– Nie ma wątpliwości, że osoby, które wykupią mieszkania lokatorskie, sprzedając je, muszą stosować nowe zasady opodatkowania ich sprzedaży. W wypadku sprzedaży nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2006 r. zbywca płaci 19-proc. podatek od uzyskanego dochodu. Dla osób, które wykupią mieszkania za symboliczną kwotę, w praktyce oznaczałoby to obliczanie tego podatku od całej ceny. Na szczęście od podatku zwolnione są osoby, które były zameldowane w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy -mówi Łukasz Strzelec, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers. Jego zdaniem do zwolnienia uprawniać będzie także okres zameldowania przed nabyciem nieruchomości. Nie powinno mieć również znaczenia, że miało ono miejsce przed 1 stycznia 2007 r., kiedy to weszło w życie omawiane zwolnienie. Przepis wprowadzający zwolnienie nie zawiera bowiem takich dodatkowych warunków.

Podatek przy sprzedaży nieruchomości

Mieszkania, domy czy działki kupione w tym roku są opodatkowane na nowych zasadach. Sprzedający płaci 19 proc. PIT od osiągniętego dochodu. Kosztami są udokumentowane wydatki na nabycie lub wytworzenie, powiększone o nakłady poczynione w czasie posiadania, które zwiększyły wartość nieruchomości. Jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny, kosztami są nie tytko udokumentowane nakłady poczynione w czasie jej posiadania, ale także kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane o odpowiedni wskaźnik inflacji. Podatku od sprzedaży można uniknąć, jeśli: m nastąpi ona po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nabyto nieruchomość, m sprzedający byt zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały
przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Najpierw trzeba kupić

Nie wszyscy eksperci zgadzają się z taką interpretacją.

– Osoby, które wykupią mieszkanie np. w sierpniu, będą mogły je sprzedać bez podatku najwcześniej po roku.

Co prawda ustawa o PIT wyraźnie nie określa, że tylko zameldowanie w okresie, gdy sprzedawca był właścicielem nieruchomości, uprawnia do ulgi, ale urzędy skarbowe w ten sposób Interpretują ten przepis. Powołują się na wykładnię funkcjonalną. Dlatego lepiej nie ryzykować wcześniejszej sprzedaży, chyba że się uda uzyskać korzystną wiążącą interpretację – mówi Karol Raźniewski, starszy konsultant w Ernst & Young.

Także Łukasz Strzelec zauważa, że odpowiadając na interpelację poselską, Ministerstwo Finansów dokonało niekorzystnej dla podatników interpretacji tego przepisu.

Nieodpłatne świadczenie

Z wykupem mieszkań związany jest jeszcze jeden problem.

– Nie wydaje się, aby jakikolwiek urząd zdecydował się uznać, że wykup mieszkania po preferencyjnej cenie jest podlegającym opodatkowaniu nieodpłatnym świadczeniem. Niewątpliwie nie takie są intencje ustawodawcy. Formalnie istnieje jednak taka możliwość -mówi Łukasz Strzelec.

Więcej Rzeczpospolita.