Jak państwowe urzędy poczynały sobie z publicznym groszem…

ŻYCIE WARSZAWY , autor: Karol Manys , oprac.: GR

cze 19, 2007

Kilka miliardów złotych strat, liczne uchybienia i nieprawidłowości – stwierdzili inspektorzy NIK przy sprawdzaniu, jak instytucje państwowe radziły sobie w zeszłym roku z wydawaniem publicznych pieniędzy.

Dziś Najwyższa Izba Kontroli ma przedstawić raport, jak instytucje, które korzystają z publicznych pieniędzy, radziły sobie w zeszłym roku z ich wydawaniem. Z całościowego raportu na temat wykonania zeszłorocznego budżetu państwa wynika, że z pilnowaniem przez administrację rządową budżetowego grosza jest całkiem niezłe. Po raz pierwszy od wielu lat żadna ze skontrolowanych przez MK instytucji nie dostała bowiem od Izby oceny negatywnej.

Zycie Warszawy dotarło jednak, do cząstkowych raport ów.w których NIK ocenia poszczególne ministerstwa, urzędy centralne, fundusze i agencje rządowe, które korzystają z publicznych pieniędzy. Tam aż roi się od drobnych na pozór uchybień i nieprawidłowości związanych z finansami

Nielegalna odprawa

W Agencji Nieruchomości Rolnych niby wszystko było w ubiegłym roku w porządku. Kontrolerzy NIK doszukali się tylko drobnych uchybień. Wśród nich znalazło się jednak jedno bardzo poważne przewinienie. Sprzeczne z przepisami zarządzenie prezesa agencji dotyczące odpraw dla byłych prezesów. Na jego podstawie były prezes tej agencji dostał niezgodnie z prawem 48 tys. zł odprawy. Przyznał mu ją jego następca, choć zgodnie z obowiązującej prawem nagrodę mógł przyznać jedynie premier.

Przez wiele lat nieprawidłowości na duże kwoty inspektorzy NIK znajdowali w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku znaleźli tam jedynie drobne uchybienia, które pozwoliły im na wystawienie tej instytucji oceny pozytywnej.

Kursy dla nieobecnych

Kontrolerzy odkryli jednak, że w 2006 r. fundusz nielegalnie wydał 10 min zł na realizację Programu ograniczania skutków niepełnosprawności". Rok wcześniej Izba zwracała uwagę, że zaadresowano go do osób, które utraciły sprawność finansową, ale nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, jest niezgodne z przepisami Mimo to fundusz program kontynuował. W tym roku inspektorzy NIK musieli po raz kolejny zwracać PFRON uwagę, że powinien tego zaprzestać.

Więcej Życie Warszawy.