17 tys. zł dofinansowania do samochodu niepełnosprawnego…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 20, 2007

Jeszcze w tym roku osoby niepełnosprawne będą mogły starać się o dofinansowania do zakupu samochodu oraz wyrobienia prawa jazdy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił zasady realizacji trzech nowych programów celowych. Zgodnie z nimi, niepełnosprawni będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup samochodu lub kurs prawa jazdy kategorii B. Dotację do zakupu środka transportu otrzymają zatrudnione łub uczące się osoby w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B. Muszą także

posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.

Maksymalna wysokość dotacji w przypadku zakupu samochodu wynosić będzie:

15-krotność najniższego wynagrodzenia w przypadku zakupu samochodu osobowego (14 040 zł),

19-krotność najniższego wynagrodzenia w przypadku zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego (17 784 zł).

Natomiast z możliwości dofinansowania kursu prawa jazdy skorzystać będą mogły pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Maksymalne dofinansowanie wynosić będzie:

1,25-krotność najniższego wynagrodzenia dla kosztów kursu i egzaminów (1170 zł),

0,75-krotność najniższego wynagrodzenia dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy (702 zł).

Aby skorzystać z pomocy PFRON, konieczne jest wniesienie wkładu własnego, który w przypadku zakupu samochodu wyniesie nie mniej niż 50 proc. kosztów zakupu, a w przypadku kursu prawa jazdy – nie mniej niż 15 proc. Za środki

z programu można będzie zakupić jedynie fabrycznie nowe samochody. Wyjątek stanowią samochody oprzyrządowane (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). W tym przypadku można będzie kupić samochód nie starszy niż trzyletni. Warto jednak zauważyć, że za dostosowany nie będzie uważany samochód z automatyczną skrzynią biegów lub posiadający inne akcesoria lub urządzenia dostępne w wersji standardowej

Więcej Gazeta Prawna.