Dom pomocy społecznej płaci sam za modernizację…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 20, 2007

Wydatki związane m.in. z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych mieszkańców domów pomocy społecznej, pokrywa w całości ta placówka – wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wynika to z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.). Na przykład, do niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych zalicza się np. możliwość korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Ministerialna interpretacja oznacza, że koszty zakupu urządzeń ułatwiających korzystanie z infrastruktury sanitarnej powinny obciążać dom pomocy społecznej nawet w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, tym bardziej iż zgodnie z zapisami zawartymi w Standardzie obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej L dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. nr 82, poz. 929 ze zm.), pomieszczenia łazienek powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z wyjaśnień resortu pracy wynika, że ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie można dofinansować np. zakupu podnośnika łazienkowego dla mieszkańca domu pomocy społecznej.

Dotacja do likwidacji barier technicznych, architektonicznych lub w komunikowaniu się może być przyznane danej osobie niepełnosprawnej raz na trzy lata, odrębnie na każdy rodzaj zadania. Oznacza to, że wnioskodawca może ubiegać się o kolejne dofinansowanie z tego samego tytułu, po upływie pełnych trzech lat od daty uzyskania przez niego pierwszej dotacji.

Więcej Gazeta Prawna.