Stare wnioski będą zaskarżane po staremu…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

cze 20, 2007

Stare wnioski będą zaskarżane po staremu

Osoby, które otrzymają Interpretację po 1 lipca 2007 r., choć wystąpiły o nią przed końcem czerwca, będą mogły ją zaskarżyć na dotychczasowych zasadach: najpierw do izby skarbowej, a potem do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Od lipca tego roku zmienią się przepisy dotyczące wydawania interpretacji prawa podatkowego. Inne będą nie tylko organy je wydające ale i np. tryb zaskarżenia. I tu pojawia się problem.

Ordynacja z luką prawną

Przepisy przejściowe nie mówią wyraźnie, w jakim trybie osoby nie-zgadzające się ze stanowiskiem organów podatkowych mają zaskarżać interpretacje prawa podatkowego wydane impoilipca007r., ale na podstawie wniosków złożonych jeszcze przed zmianą przepisów, tj. do 30 czerwca. Nie wiadomo więc, czy na dotychczasowych zasadach (czyli do dyrektora izby skarbowej, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego), czy też już na nowych. A jeśli na nowych – to czy do ministra finansów, czy może od razu do sądu administracyjnego.

– To ewidentna luka prawna – twierdzi Mariusz Marecki, dyrektor Zespołu do spraw Postępowań Podatkowych w PricewaterhouseCoopers. Jak podkreśla, podatnicy, którzy otrzymają takie interpretacje, muszą się stosować do pouczeń zawartych w postanowieniu wydanym przez naczelnika urzędu skarbowego.

– Moim zdaniem interpretacje wydane po 1 lipca, ale na wniosek złożony przed tą datą, powinny być zaskarżane na dotychczasowych zasadach – dodaje Mariusz Marecki.

Rz" zapytała więc Ministerstwo Finansów o stanowisko w tej sprawie. W odpowiedzi Departament Administracji Podatkowej poinformował nas, że rozpatrzenie sprawy obejmuje zarówno rozpoznanie wniosku o wydanie interpretacji, jak i rozpoznanie zażalenia na wydane postanowienie". Tak więc interpretacje wydane po 1 lipca, ale na podstawie wniosków złożonych wcześniej, mają być – zdaniem ministerstwa – zaskarżane po staremu.

Adresat poszukiwany

Po 1 lipca wniosek o interpretację należy przesłać do właściwego biura Krajowej Informacji Podatkowej, jednego z czterech w kraju (informacje na wniosku). Oczywiście, jeśli chce się otrzymać stanowisko organów podatkowych w przewidzianym prawem terminie trzech miesięcy. Złe zaadresowanie wniosku sprawi, że będzie krążył po kraju, a podatnik otrzyma odpowiedź później, niż stanowi prawo. Ministerstwo twierdzi bowiem, że do terminu, w którym powinna zostać załatwiona sprawa, nie będzie wliczony okres przekazywania wniosku do właściwego organu.

Więcej Rzeczpospolita.