Ile za wypadki w pracy

GAZETA WSPÓŁCZESNA , autor: EW , oprac.: GR

sty 10, 2007

Wysokość odszkodowania na razie bez zmian

Dopiero w kwietniu tego roku mogą się zmienić kwoty jednorazowych odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Obecnie stawki te wynoszą m in : ^ 452 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; ^ 8331 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; ^ 8331 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty; ^ 42845 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; ^ 21423 zl – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko; ^ 42845 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8331 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci .