Na ulgowej składce zyskują tylko emeryci z kartą podatkową

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

cze 22, 2007

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki na Fundusz Zdrowia korzystają w praktyce wyłącznie emeryci rozliczający przychody z firmy według karty podatkowej. Opodatkowanym na zasadach ogólnych ulgę odbierają zbyt wysokie zarobki

– Jestem niepełnosprawny. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w formie karty podatkowej, pobierając jednocześnie emeryturę (niższą od 936 zł). Przeczytałam artykuł w DF z 25 maja pt. Nie wszyscy przedsiębiorcy płacą na Fundusz Zdrowia" o warunkach zwolnienia emerytów z obowiązku ponoszenia składki zdrowotnej. Dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że wprawdzie nie musiałbym opłacać składki zdrowotnej z firmy, ale wtedy automatycznie o taką samą kwotę wzrośnie mój podatek. Czy to prawda Jeśli tak, to po co wobec tego tę ulgę wprowadzono Czy ktoś na niej w ogóle korzysta – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Przypominam: składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności gospodarczej nie opłacają emeryci pobierający świadczenie nieprzekracząjące minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 936 zł), którzy:

1) uzyskują z firmy przychody nie wyższe od połowy najniższej emerytury, czyli od 298,73 zł miesięcznie, lub

2) uiszczają podatek w formie karty podatkowej.

Ulga przysługuje tym, którzy spełnią jeden z podanych warunków. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Minimalna podstawa za czerwiec wynosi zatem 2053,34 zł. a sama składka 184,80 zł. Od podatku wolno potrącić tylko składkę zdrowotną w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru, czyli 159,13 zł. Reszty składek (25,67 zł) nie odliczamy od podatku, prowadzący działalność finansują ją w całości z własnych środków.

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Minimalna podstawa za czerwiec wynosi zatem 2053,34 zł, a sama składka 184,80 zł

Kto straci, kto zyska

Najczęściej z ulgi skorzystają więc emeryci opłacający podatek w formie karty podatkowej. Zbyt wysokie dochody eliminują za to z kręgu uprawnionych emerytów opodatkowanych z racji firmy na zasadach ogólnych bądź według ryczałtu ewidencyjnego. By ci ostatni skorzystali z przywileju, nie mogą uzyskać przychodów wyższych niż 298,73 zł miesięcznie. Przedsiębiorca na karcie uiszcza co miesiąc podatek w określonej kwocie w zależności od rodzaju działalności, wielkości miejscowości wykonywania działalności oraz od liczby zatrudnionych.

Na zwolnieniu najwięcej skorzystają emeryci opłacający niski podatek z działalności (kartę podatkową). Jeżeli nie obowiązywałby przepis zwalniający ich z tego obowiązku, nie mogliby na bieżąco odliczyć w całości części składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, gdyż ich podatek jest zbyt niski. Wówczas z własnych środków musieliby sfinansować znaczną część składki zdrowotnej.

Natomiast osoby, które opłacają kartę w wysokości wyższej od składki zdrowotnej, zyskują w zasadzie tyle, że z własnych środków nie pokrywaj ą części składki zdrowotnej. Z uwagi na kwotę opłacanego podatku część składki zdrowotnej mogliby odliczać od podatku na bieżąco. Gdyby zwolnienie nie obowiązywało, z własnych środków finansowaliby część składki, która nie podlega odliczeniu od zaliczki.

Więcej Rzeczpospolita.