Podwładnemu ze słabym wzrokiem firma nie kupi soczewek

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

cze 22, 2007

Nie musisz refundować zatrudnionemu kosztów zakupu szkieł kontaktowych, bo taki obowiązek nie wynika z polskich przepisów. Te nakazują zwrócić wydatki jedynie na zakup okularów

Ale uwaga, jeżeli pracownik jest urzędnikiem, to może walczyć o swoje prawa w sądzie pracy. Powinien się przy tym powołać na unijną dyrektywę, z której wynika, że oprócz okularów pracownik powinien otrzymywać od szefa soczewki kontaktowe korygujące wzrok.

– Czy pracodawca musi zrefundować pracownikowi koszt zakupu szkle, kontaktowych – pyta czytelnik DF.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, o ile taką potrzebę potwierdził lekarz okulista. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z i grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973). Obowiązek zakupu okularów korekcyjnych nie dotyczy jednak wszystkich pracowników. Z takiego przywileju skorzystają tylko pracujący przy monitorach ekranowych, jeśli obowiązki wykonują przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Za soczewki zatrudniony zapłaci sam

Nie ma podstaw do tego, aby pracodawca refundował zakup soczewek kontaktowych. Taki obowiązek nie wystąpi nawet wtedy, gdy zakup szkieł zleci lekarz.

W przepisach pojęcie soczewek kontaktowych nie występuje. Ustawodawca posługuje sią tylko terminem okulary korygujące wzrok. Poza tym warto zwrócić uwagę na przepisy podatkowe. Z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr IA, poz. 176 ze zm.) wynika, że zwolnieniem podatkowym są objęte świadczenia rzeczowe i przysługujące za te świadczenia ekwiwalenty, o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. Tymczasem, jak wspomnieliśmy wyżej, przepisy te nie mówią o soczewkach. Dlatego zrefundowanie soczewek może być dla pracownika przychodem nieobjętym zwolnieniem podatkowym.

Czas na zmiany

Jeśli chodzi o refundowanie szkieł kontaktowych, to polskie przepisy odbiegają od unijnych. Z dyrektywy Rady z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (DzU UE L nr 156, poz. 14) wynika, że oprócz okularów pracownik powinien otrzymywać od pracodawcy soczewki kontaktowe korygujące wzrok.

– Wszystko wskazuje na to, że polski ustawodawca nieprawidłowo implementował unijną dyrektywę. Jedyne, co w takiej sytuacji pozostaje zatrudnionemu, to walczyć o swoje prawa w sądzie pracy. Niewykluczone, że ten, sugerując się postanowieniami unijnych regulacji, orzeknie, że refundacji podlegają też koszty zakupu soczewek kontaktowych – wyjaśnia Piotr Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.

Więcej Rzeczpospolita.