Zatrudniamy niepełnosprawnych

TYGODNIK PODHALAŃSKI , autor: BZ , oprac.: GR

sty 24, 2007

Zatrudniajmy niepełnosprawnych.

Pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych mogą otrzymać dofinansowanie do wyposażenia nowych miejsc pracy dla tych osób. Jak informuje Aneta Wójcik dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w 2007 r. w powiecie nowotarskim realizowany jest „Program wyrównywania różnic między regionami" w ramach którego pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu mogą liczyć na dofinansowanie. Może ono wynosić 50 proc wszystkich kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy ale nie więcej niż 23 tys zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej. Szczegółowe informacje na ten temat w siedzibie PCPR w Nowym Targu przy ul Szaflarskiej 39 (nowa siedziba) lub telefonicznie (0 18) 266 42 07 lub (0 18) 264 08 07