Cztery izby skarbowe będą odpowiadać na pytania podatników…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

cze 25, 2007

Minister finansów podpisał dwa rozporządzenia w sprawie nowych zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego

Od i lipca 2007 r. wchodzi w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, zgodnie z którą minister finansów przejmuj e obowiązek wydawania wiążących interpretacji w sprawach indywidualnych (dziś robią to naczelnicy urzędów i dyrektorzy izb skarbowych oraz celnych). Celem jest ujednolicenie treści udzielanych podatnikom odpowiedzi.

Jak wynika z pierwszego z nowych rozporządzeń MF, w praktyce obowiązek ministra będą realizowali dyrektorzy czterech Izb skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Dla podatników z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, właściwy będzie dyrektor izby w Bydgoszczy. Dla województw, osób i firm z województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego – w Katowicach. Dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego – w Poznaniu. Dla województw: lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego, a także dla osób lub firm niemających siedziby ani stałego miejsca zamieszkania w Polsce – w Warszawie.

Gdyby już po złożeniu wniosku o wiążącą interpretację wnioskodawca zmienił adres, do udzielenia odpowiedzi na jego pytanie nadal właściwy będzie dyrektor izby, do której ono trafiło.

Więcej Rzeczpospolita.