Niepełnosprawni przedsiębiorcy dostaną dotacje…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 25, 2007

Osoby niepełnosprawne otrzymają dotację, a nie jak dotychczas pożyczkę na pomoc w rozpoczęciu własnej. działalności gospodarczej.

Niepełnosprawni decydujący się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej będą mogli otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowe dofinansowanie – wynika z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która czeka na podpis prezydenta. Wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia.

Wysokość dotacji określi umowa między osobą niepełnosprawną a starostą, z tym że nie może ona być wyższa od 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w I kwartale tego roku była to kwota 637,10 zł). Dotacji
nie otrzyma osoba, która dostała już środki publiczne na ten sam cel. Dotychczas niepełnosprawni mogli otrzymać tylko pożyczkę na pomoc w rozkręceniu własnego biznesu. Korzystało z niej jednak tylko kilkaset osób rocznie.  

Osoba, która otrzyma dotację do założenia własnej firmy, będzie musiała ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszy warunki umowy ze starostą. . Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON oraz wspomnianej umowy określi minister pracy i polityki społecznej w od- 40 tys. zł niepełnosprawni mogli otrzymać tylko pożyczkę na pomoc w rozkręceniu własnego biznesu. Korzystało z niej jednak tylko kilkaset osób rocznie. 

Więcej Gazeta Prawna.