Emerytury po nowemu…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

cze 26, 2007

Nie tylko towarzystwa ubezpieczeń, ale też inne instytucje finansowe będą mogły prowadzić zakłady emerytalne – planuje Ministerstwo Pracy. Resort rezygnuje też ze świadczenia małżeńskiego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) pracuje nad kolejną już koncepcją wypłat emerytur z II filara. Pomaga mu w tym grupa robocza przy międzyresortowym zespole ds. nadzoru ubezpieczeń społecznych, którym kieruje wicepremier Przemysław Gosiewski.

– W ciągu tygodnia powstanie projekt. Wraz z projektem ustawy o emeryturach pomostowych i rentach trafi on pod obrady Rady Ministrów do 10 lipca – mówi Rz" Romuald Poliński, wiceminister pracy.

Nowe propozycje

W przygotowywanym projekcie pojawiają się całkiem nowe rozwiązania Zakłady emerytalne mają bowiem działać jako samodzielne spółki akcyjne. Wcześniej zakładano, że ZUS i ubezpieczyciele życiowi nie będą tworzyć takich spółek, ale zarządzać zakładami emerytalnymi na podobnych zasadach, jak towarzystwa emerytalne zarządzają funduszami emerytalnymi Taką spółkę ma utworzyć również Minister Skarbu Państwa

– Nie jest jednak wykluczone, że minister utworzy zakład emerytalny, ale zarządzanie nim powierzy ZUS. I to bez względu na to, czy ZUS stanie się jednostką budżetową -mówi Poliński.

Liczba zakładów emerytalnych nie będzie w żaden sposób ograniczona Wystarczy, że kapitał zakładowy każdego z nich wyniesie maksymalnie 40 mln euro, czyli ok. 160 mln zł. Wcześniej MPiPS chciało, by towarzystwa ubezpieczeniowe chcące wejść do systemu wypłat emerytur z OFE dysponowały kapitałem gwarancyjnym nie niższym niż 50 mln euro, czyli ok 200 mln zł.

Więcej Rzeczpospolita.